Inspekcja Weterynaryjna będzie nadzorować produkcję i sprzedaż przez rolników żywności z gospodarstw?

Inspekcja Weterynaryjna będzie nadzorować bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego w punktach sprzedaży detalicznej połączonych z produkcją tych towarów.

 

\"rolnictwo,

 

Taka propozycja została zawarta w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw. Posłowie zajęli się nim w pierwszym czytaniu. Chodzi tu m.in. o sprzedaż własnych wyrobów na targowiskach oraz w przydomowych zakładach zlokalizowanych na terenie gospodarstw rolnych, w których produkuje się sery, wędliny, pasztety, wędzone ryby itd. Zakłady te miałyby też obowiązek wpisu do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.

Obecnie Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego na etapie ich produkcji i wprowadzania na rynek. Natomiast nadzór nad produktami sprzedawanymi bezpośrednio konsumentom sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Autorzy projektu argumentują, że organy Inspekcji Weterynaryjnej posiadają wieloletnie doświadczenie w nadzorze nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta gospodarskie, produkcją towarów pochodzenia zwierzęcego i wprowadzaniem ich na rynek oraz dysponują kadrą lekarzy weterynarii przygotowanych do sprawowania takiego nadzoru.

Projekt doprecyzowuje też zasady produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, zakazom lub nakazom wprowadzanym z powodu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt. Ograniczenia w produkcji i sprzedaży dotyczyłyby tylko tych produktów, które pozyskano od zwierząt z gatunków podlegających ograniczeniom, a nie od wszystkich, które są wrażliwe na daną chorobę. Np. afrykański pomór świń wystąpił tylko u dzików, a na tę chorobę wrażliwe są także świnie.

Projekt wpłynął do Sejmu 29 lipca 2015 r. z inicjatywy grupy posłów KP PSL. 10 września 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, a 23 września został skierowany do dalszych prac w komisji.

Redakcja AghroNews, fot. flickr.com/Marielle den Hoedt

Źródło: Sejm RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here