Inspekcja wzięła pod lupę kiełbasę. Oznakowanie budzi wiele zastrzeżeń

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej kiełbasy produkowanej przez 128 producentów. W zakresie cech organoleptycznych przebadano 224 partie. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Parametry fizykochemiczne wyszły nieco gorzej gdyż w skontrolowanych 198 partiach zakwestionowano aż 49 z nich.  Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. niedeklarowanych składników (surowca mięsnego, fosforanów, skrobi) i niewłaściwych danych w tabeli wartości … Czytaj dalej Inspekcja wzięła pod lupę kiełbasę. Oznakowanie budzi wiele zastrzeżeń