Izby Rolnicze bronią emerytur rolników

Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej wyraziło sprzeciw w związku z brakiem działań przeciwdziałających włączeniu rolników do jednolitego systemu emerytalnego.

\"\"
 

W piśmie skierowanym do Ministra Rolnictwa przedstawiciele Izby po raz kolejny zwracili uwagę, iż praca rolnika w znaczący sposób różni się od czynności wykonywanych przez przedstawicieli innych zawodów. Wymaga ona ciągłego zaangażowania fizycznego i psychicznego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Niezależnie od pory roku oraz warunków meteorologicznych rolnicy wykonują prace, które niosą za sobą ryzyko powstania wielu chorób zawodowych. Pomimo stosowanych zabezpieczeń pracujący na roli narażeni są na stały kontakt ze środkami ochrony roślin, środkami chemii rolniczej i weterynaryjnej oraz zagrożeniami biologicznymi.

Wg DIR ustawodawca nie przewidział dla tej grupy zawodowej rozwiązań w postaci zastępstw w okresie choroby czy urlopu. Rolnik wykonuje swoją pracę 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku wkładając w to wszystkie siły. Ten zawód wymaga od rolnika zdrowia i siły w celu utrzymania rodziny oraz należytego zarządzania prowadzoną działalnością rolniczą.

Wcześniejsze przechodzenie rolników na emeryturę ma szerszy aspekt niż ten zasygnalizowany wyżej. Takie rozwiązanie daje bowiem szansę na zatrzymanie młodych ludzi na obszarach wiejskich. Masowa ucieczka młodych ludzi ze wsi to niekoniecznie ucieczka przez ciężką pracą. To niestety szukanie możliwości jakiegokolwiek zatrudnienia. Odebranie rolnikom możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę zaburza naturalną wymianę pokoleniową, hamuje rozwój gospodarstw. To młodzi rolnicy z ich nową siłą, nowymi planami są szansą rozwoju gospodarstw rolnych poprzez nowe inwestycje.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 38) obniżyła wiek emerytalny i przywróciła stan sprzed 1 stycznia 2013 roku, ale nie przywróciła rolnikom możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę obowiązuje tylko do końca 2017 roku.

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwróciło się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przywrócenie rolnikom możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę również po zakończeniu 2017 roku.

Źródło: DIR
Redakcja AgroNews, fot.: pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here