Jak poprawić jakość gleb w Europie?

Kwestia gleb w Europie jak w soczewce skupia problemy i niedociągnięcia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Od ich rozwiązania zależy przyszłość rolnictwa w Unii Europejskiej.  „Gleby są bardzo ważnym elementem ekosystemów (leśnych i rolniczych) zapewniającym wzrost i rozwój organizmów żywych oraz ich różnorodność biologiczną”. Ponadto posiadają duże walory krajobrazowe oraz przyczyniają się do regulacji klimatu” – … Czytaj dalej Jak poprawić jakość gleb w Europie?