Jak przygotować się do kontroli gospodarstwa rolnego przez powiatowego lekarza weterynarii?

Jeśli posiadasz albo zamierzasz posiadać jakiekolwiek zwierzęta gospodarskie jak np. bydło,  świnie, owce, jelenie, strusie czy nawet przepiórki należy pamiętać o spełnieniu pewnych wymogów związanych z ochroną zwierząt gospodarskich, dobrostanem i prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji. Jak się przygotować do kontroli gospodarstwa wykonywanej przez powiatowego lekarza weterynarii? Pierwszą częścią, która jest wymagana i weryfikowana przez Kontrolującego to … Czytaj dalej Jak przygotować się do kontroli gospodarstwa rolnego przez powiatowego lekarza weterynarii?