Jak rolnik może pomnażać unijne pieniądze?

\"\"

 

Rolnicy mają obecnie możliwości zwiększenia potencjału swojego gospodarstwa dzięki środkom unijnym. W przypadku części z nich będzie to tylko korzystne lokowanie dopłat unijnych, które zaczęły wpływać na rachunki bankowe z szansą dodatkowych profitów (np. na lokatach z nagrodami w Bankach Spółdzielczych SGB). Inni otrzymali drugą szansę, polegającą na uaktualnieniu wniosku złożonego w ramach „Modernizacji gospodarstw” PROW 2007-2013 i skorzystaniu z dodatkowych środków przesuniętych na to działanie.

 

\"rolnictwo,

Akceptacja poprawionych wniosków przez ARiMR i podpisanie umowy przyznania pomocy będzie jednakże dopiero połową sukcesu. Trzeba przejść kolejny etap: zgodnie z zakresem i harmonogramem zrealizować inwestycję, do której rolnik ma otrzymać dotację. Najprościej jest, jeśli ma się wystarczające środki własne, sfinansować całość inwestycji, rozliczyć i otrzymać zwrot.

Co jednak, jeśli funduszy brakuje? Można skorzystać z zaliczki do 50% kwoty planowanej dotacji, ale na etapie podpisywania umowy (aneksu) z ARiMR trzeba przedstawić zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (na 110% zaliczki). ARiMR honoruje tylko gwarancje udzielane przez instytucje finansowe wpisane na listę dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa. Na liście tej znajduje się m.in. wiele Banków Spółdzielczych SGB, dogodnie zlokalizowanych i znających potrzeby rolników. Wystawiają one gwarancje szybko i przy minimum formalności. W uzupełnieniu zaliczki lub zamiast niej rolnik może skorzystać z wieloletniego „Kredytu unijnego SGB” na korzystnych warunkach finansowych, z karencją w spłacie kapitału i harmonogramem spłaty uwzględniającym sezonowość czy cykliczność produkcji. Jest on elastyczny na tyle, że pozwala sfinansować nawet 100% projektu, a dotację przeznaczyć na kolejną inwestycję.

Przykładowe montaże finansowe projektu realizowanego przez rolnika z dotacją z PROW 2007-2013

Koszty projektu podlegającego dofinansowaniu

koszty kwalifikowalne
 (podlegające dotacji)

koszty niekwalifikowalne

Przykładowe formy finansowania

1

dotacja

środki własne

środki własne

2

Kredyt unijny SGB

środki własne

3

zaliczka

środki własne

środki własne

4

zaliczka

Kredyt unijny SGB

środki własne

5

Kredyt unijny SGB

 

Objaśnienia poszczególnych opcji:   
Całość projektu dzieli się na koszty podlegające dofinansowaniu, czyli kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne – np. VAT lub zakup gruntu.

  • Rolnik finansuje całość ze środków własnych, rozlicza projekt i dostaje dotację, np. 50% kosztów projektu (projekt może być też realizowany etapowo a dotacja wypłacana w częściach do każdego etapu).
  • Rolnik bierze kredyt na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, resztę finansuje ze środków własnych, rozlicza projekt i dostaje dotację.
  • Rolnik występuje do ARiMR o pierwszą część dotacji w formie zaliczki (do 50%) zabezpieczoną gwarancją, którą finansuje część projektu, na resztę wykłada środki własne, rozlicza projekt i dostaje drugą część dotacji.
  • Rolnik występuje do ARiMR o pierwszą część dotacji w formie zaliczki (do 50%) zabezpieczoną gwarancją, którą finansuje część projektu, na resztę wykłada środki własne oraz korzysta z kredytu,  rozlicza projekt i dostaje drugą część dotacji.
  • Rolnik finansuje całość projektu z kredytu, rozlicza go i dostaje dotację, którą może przeznaczyć na kolejną inwestycję.

Szczególne możliwości w zakresie pomnażania swoich pieniędzy rolnicy mogą poznać w blisko 1800 placówkach ponad 200 Banków Spółdzielczych Grupy SGB. Relacyjne podejście do obsługi klienta w Banku Spółdzielczym SGB a także doświadczenie w obsłudze sektora rolnego powoduje, iż jego personel zaproponuje rolnikowi rozwiązania dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem sytuacji panującej na rynkach rolnych.

\"\"
Zobacz takżę najnowszy numer Gazety Interaktywnej, a w nim wszystko o kredytach i ubezpieczeniach w rolnictwie.

 

Banki Spółdzielcze SGB funkcjonują od ponad 150 lat na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach, a swoją działalność opierają wyłącznie na polskim kapitale i współpracy z lokalną społecznością. Tak zdobyte doświadczenie procentuje ogromną wiedzą i wrażliwością na lokalne potrzeby i uwarunkowania.

Banki Spółdzielcze SGB są zawsze blisko rolników i wspierają ich bez względu na sytuację na rynku – w dobrych czasach, ale i w trudnych. Są sprawdzonym partnerem, godnym polecenia dla długofalowej współpracy, na którego zawsze można liczyć.

Hanna Gilicińska-Cieślak
Główny Specjalista
w Departamencie Produktów Bankowych
SGB-Bank S.A.
www.sgb.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here