Jak uprościć WPR?

We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Unii Europejskiej, podczas której, wiodącym tematem obrad było uproszczenie WPR.

Prezydencja Duńska zaproponowała też nieformalną dyskusję na temat podziału środków na I i II filar WPR. Przedstawione propozycje kształtu WPR po 2013r. zostały skrytykowane przez państwa członkowskie za wprowadzanie nowych skomplikowanych i kosztownych w obsłudze działań w sektorze rolnym. Jako przykład podawano „zazielenienie” WPR oraz płatności dla „aktywnego rolnika”.

W podsumowaniu dyskusji Komisja wyraziła opinię, że poza krytyką nie usłyszała zbyt wielu konstruktywnych propozycji poprawy dokumentu. Dyskutując podział środków na I i II filar ministrowie postulowali stosowanie obiektywnych kryteriów dla przejrzystego podziału budżetu, ale podkreśli te kryteria, według których dane państwo uzyska jak najlepszą pozycje w alokacji, np. stosowanie hektara powierzchni jako kryterium podziału miało zarówno zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników takiego podejścia.

W godzinach popołudniowych minister Marek Sawicki uczestniczył w konferencji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC), która poświecona była dyskusji na temat przyszłości WPR po jej 50 latach stosowania. Minister zaprezentował polskie podejście do przyszłej WPR – odpowiedniej do nowych wyzwań oraz wskazał na konieczność jej zreformowania.

Na marginesie Rady Ministrów Unii Europejskiej minister Marek Sawicki odbył wiele spotkań i dyskusji z innymi ministrami. Minister Francji B. LeMaire poprosił o spotkanie by przedyskutować regulacje rynkowe w przyszłej WPR. W czasie spotkania Minister Sawicki zaproponował kolejne spotkanie – poszerzone o minister Niemiec, by istotne sprawy WPR przedyskutować wspólnie. Również minister rolnictwa Węgier S. Fazekas i nowy minister Rumuni S. Fuio spotkali się z Ministrem M Sawickim by przedyskutować kształt przyszłej WPR. Z kolei minister Czech P. Bendl poprosił o rozmowę z ministrem M. Sawickim by uzyskać wyjaśnienia dotyczące handlu rolnego między naszymi krajami w świetle tzw. afery solnej w Polsce.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here