Jurgiel powalczy o pomoc dla producentów świń, zapyta też o cukier

W najbliższy poniedziałek odbędzie się w Luksemburgu posiedzenie unijnej rady ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa. Wśród tematów, które będą przedmiotem obrad, znajdują się dwa wnioski, które przedłoży minister Krzysztof Jurgiel. Pierwszy dotyczy wdrożenia systemu wsparcia w sektorze wieprzowiny w Polsce, drugi będzie dotyczył rynku cukru – poinformowało ministerstwo rolnictwa.

 

\"rolnictwo,
Minister rolnictwa Krzystzof Jurgiel podczas unijnej rady ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa w maju 2016 roku.

 

Wniosek dotyczący wdrożenia kompleksowego programu wsparcia w sektorze wieprzowiny w Polsce związany jest ze skutkami rynkowymi stosowania restrykcji weterynaryjnych z uwagi na afrykański pomór świń.

– Polska podejmuje działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF na pozostałą część Polski oraz Unii Europejskiej, co nie jest łatwe m.in. w związku z bliskością Białorusi i Ukrainy, gdzie ASF jest szeroko rozpowszechniony. Dlatego też wnioskujemy o wykorzystanie wszystkich możliwych form wsparcia z budżetu Unii Europejskiej, w tym ze środków rynkowych, rozwoju obszarów wiejskich i weterynaryjnych, celem ograniczenia skutków zaistniałej sytuacji i zapobiegania dalszego jej pogarszania. Celem podejmowanych przez Polskę wysiłków i działań jest zahamowanie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na obszarze Unii Europejskiej – czytamy w komunikacie resortu rolnictwa.

Kolejny wniosek, który złoży minister będzie dotyczył rynku cukru. Polska wnioskuje do Komisji Europejskiej o przedstawienie prognozowanej sytuacji w tym sektorze oraz dostępnego instrumentarium służącego stabilizacji rynkowej w UE  po zniesieniu kwotowania produkcji cukru.

– Naszym zdaniem istnieje potrzeba przeprowadzenia politycznej, pogłębionej dyskusji na forum UE na temat tego sektora, gdyż dotychczas zaproponowane regulacje są niewystarczające.  Z tego względu, w celu uniknięcia podobnych trudności jakie występują w sektorze mleka, istniejący system kwotowania produkcji powinien być w opinii Polski utrzymany – komentuje ministerstwo.

Rada Ministrów zajmie się także przedłożonym przez Komisję Europejską  dokumentem dotyczącym zmian czterech rozporządzeń bazowych dla WPR określanym jako tzw.  Omnibus. Dokument zawiera szereg propozycji uproszczeń  i zmian  w zakresie obecnej WPR.

– Uważamy, że część propozycji KE może przynieść realne uproszczenia oraz korzystne zmiany we wdrażaniu obecnych instrumentów. Polska będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nad tym dokumentem – informuje resort rolnictwa.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here