KE przewiduje zwiększenie dostaw mleka w Unii

Pomimo bardzo niskich cen mleka, jego podaż w 2015 roku będzie nadal rosnąć, a wielkość dostaw może być nawet o 1 proc. wyższa niż w 2014 r. – ocenia Komisja Europejska.

To z kolei zmniejsza szansę na zwyżkę cen skupu mleka. 
\"rolnictwo,
 

Jak wyliczają analitycy FAMMU/FAPA, oznacza to, że po 1,2% zniżce zaobserwowanej w pierwszym kwartale roku (gdy w wielu krajach ograniczano produkcję, aby uniknąć, lub zminimalizować kary z tytułu nadprodukcji) w pozostałych dziewięciu miesiącach produkcja w skali roku będzie wyższa o 1,6%. Jednak zmiany obserwowane w poszczególnych państwach członkowskich będą różne. W niektórych krajach po zniesieniu kwotowania produkcji odnotowano bardzo dynamiczne zwyżki, w innych nie zaobserwowano takiego zjawiska.

– W pierwszym kwartale 2015 roku największe zniżki w dostawach mleka do mleczarni w skali roku zaobserwowano w Irlandii, Estonii, Belgii, Austrii, Holandii, Łotwie, Włoszech, Niemczech, Danii i na Cyprze. W większości z tych państw istniało ryzyko poważnego przekroczenia kwoty mlecznej. W innych przypadkach, jak np. we Francji, która nie była zagrożona przekroczeniem limitu, spadek dostaw jaki nastąpił w pierwszym kwartale bieżącego roku związany był z dostosowaniem do zmian na rynku. Zniżka dostaw mleka zauważalna była również w Wielkiej Brytanii – czytamy w komunikacie FAMMU/FAPA.
   
Z drugiej strony, jak zauważają analitycy FAMMU/FAPA, w innych państwach członkowskich zwiększano produkcję mleka pomimo niższych niż przed rokiem cen, skupu. Miejscami takich zwyżek były przede wszystkim Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia i Portugalia. Pomimo zakazu eksportu do Rosji dostawy mleka rosły także w Finlandii i na Litwie.

Czytaj także:
ARR: mleko zdrożeje pod koniec roku
Hogan nie zgadza się na zmianę ceny interwencyjnej. Rozmowy o trudnej sytuacji na rynku mleka

KE ocenia, że w państwach tych mogą nastąpić pewne zmiany w dynamice wzrostu dostaw mleka na skutek niskich cen w skupie, jednak oczekiwana jest poważna zwyżka podaży surowca w skali roku.

– Od 1 kwietnia 2015 roku pomimo notowanych niższych niż przed rokiem cenach skupu, produkcja mleka wzrosła w niektórych krajach, w których jej rozwój ograniczany był przez kwoty mleczne (przede wszystkim w Irlandii, Austrii, Luksemburgu, Polsce i Hiszpanii, a od maja także w Holandii). Rolnicy w tych krajach przyjmowali różne strategie, aby w ostatnim sezonie zminimalizować kary z tytułu przekroczenia kwoty mlecznej. Dla wielu priorytetem było nie doprowadzanie do redukcji stada, aby móc zwiększyć produkcję po zniesieniu limitów. Wśród wielu możliwości ograniczania produkcji, rolnicy m.in. kończyli wcześniej sezon laktacji krów i opóźniali sezon wycieleń. Ciekawym przypadkiem jest Polska, gdzie pomimo znaczącego wzrostu uboju krów (+35% w stosunku do kwietnia 2014 r.), niższych cen w skupie oraz przekroczonej kwoty mlecznej, zniżka produkcji w pierwszym kwartale 2015 roku była ograniczona, a w kwietniu odnotowano znaczący wzrost dostaw (+4,2% w skali roku) – napisano w komunikacie FAMMU/FAPA.

Z kolei w Niemczech i Francji (skąd pochodzi łącznie ok. 40% mleka z UE) miesięczne dostawy mleka zbliżyły się do poziomów sprzed roku jedynie w maju. Poza tym nie ma przesłanek ku temu, aby ceny skupu mogły znacząco wzrosnąć, dlatego nie oczekuje się, że w tych krajach produkcja mleka w 2015 roku przekroczy poziom z roku 2014. Natomiast, jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej, w Belgii i Szwecji dostawy mleka w bieżącym roku mogą być niższe niż w 2014 r. Ograniczone zwyżki oczekiwane są w przypadku Wielkiej Brytanii i Włoch. W Hiszpanii problemy z mocą przerobową przetwórni mleczarskich mogą spowodować zniżkę dostaw mleka w skali roku.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/panafotkas
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here