KE: przyjęto wszystkie 118 programów rozwoju obszarów wiejskich

Ostatni z 118 unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich o łącznym budżecie na lata 2014-2020 opiewającym na 99,6 mld euro dostał zielone światło.

 

\"rolnictwo,

 

Przyjęty dziś grecki program rozwoju obszarów wiejskich (PROW) był ostatnim z serii 118 takich programów przyjętych na lata 2014-2020. Z niebagatelnym budżetem wartości 99,6 mld euro wypłacanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), uzupełnionym o 60,6 mld euro z funduszy krajowych i regionalnych, PROW-y służą wsparciem europejskich obszarów i społeczności wiejskich, które muszą stawiać czoła dzisiejszym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym, wykorzystując wszelkie możliwości, jakie niesie przyszłość.

– Programy rozwoju obszarów wiejskich służą rynkowi pracy, przyczyniają się do wzrostu gospodarki, inwestycji i konkurencyjności na europejskiej wsi. Chcemy tak wzmocnić pozycję społeczności i obszarów wiejskich, by mogły uporać się z wyzwaniami i wykorzystać szanse na miarę XXI w. – czy to w wymiarze gospodarczym, społecznym czy też ochrony środowiska. Inwestując strategicznie i inteligentnie, PROW-y mogą stać się motorem odnowy pokoleniowej, tworząc warunki dla zdecydowanego ożywienia gospodarki, społeczności i przyrody na wsi. Podczas paryskiej Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP21 nie sposób zapomnieć o poważnym wyzwaniu związanym ze zmianą klimatu. Programy rozwoju obszarów wiejskich mają tu nieocenione znaczenie – powiedział komisarz Phil Hogan.

Regiony o przeważająco wiejskim charakterze stanowią 52 proc. terytorium Unii, a zamieszkuje je 112,1 mln ludzi. Ogromne zróżnicowanie tych regionów sprawia, że stoją one przed różnymi wyzwaniami – na miarę swojej sytuacji. Dlatego Komisja pozostawia państwom UE stosunkowo dużą swobodę precyzyjnego dopasowania oferowanego wsparcia do potrzeb poszczególnych regionów i państw, ze szczególnym naciskiem na zasadę pomocniczości. W ten sposób każde państwo może tworzyć własny program krajowy bądź programy regionalne odzwierciedlając tę specyfikę. Programy te muszą jednak opierać się na przynajmniej czterech z sześciu wspólnych priorytetów: wiedzy i innowacji, konkurencyjności, poprawie organizacji łańcucha żywnościowego, ochronie ekosystemów, oszczędnym gospodarowaniu zasobami czy też włączeniu społecznym. Same priorytety unaoczniają, w jakim stopniu finansowanie poprzez PROW-y wywiera pozytywny wpływ na ogół społeczeństwa, nie tylko na rolników i społeczności wiejskie.

Czytaj także:
Jurgiel nie wyklucza zmian w nowym PROW

Przykładowo polskie władze postanowiły przeznaczyć jedną trzecią dostępnego budżetu w ramach PROW na poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych za pomocą programu, który ma objąć wsparciem inwestycyjnym ukierunkowanym na tworzenie tysięcy miejsc pracy około 200 tys. gospodarstw i ponad 1 800 grup producentów. Wiele programów regionalnych przewiduje finansowanie rozpoczynania działalności przez młodych rolników – chociażby we francuskich regionach Pikardii i Dolnej Bretanii.

Do najczęściej wybieranych priorytetów krajowych i regionalnych PROW-ów należy działanie w dziedzinie klimatu.

Przykładowo Austria postanowiła przeznaczyć 71 proc. wsparcia na poprawę gospodarowania zasobami naturalnymi i propagowanie przyjaznych dla klimatu form gospodarki rolnej, dążąc do objęcia 83 proc. użytków rolnych kontraktami wspierającymi ochronę bioróżnorodności, a w 75 proc. uwzględniać poprawę jakości wody.

Podobnie, głównym priorytetem PROW Irlandii jest ochrona, odnowa i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem. Trzy czwarte łącznych funduszy przeznaczono na ten priorytet.

Poprawa infrastruktury i dogodne połączenie okolic wiejskich to ważny warunek wstępny konkurencyjności ich mieszkańców. PROW włoskiej Kalabrii przyczyni się do włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego w obszarach wiejskich przez doprowadzenie sieci szerokopasmowej do 48 proc. ludności wiejskiej.

Kontekst

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich stanowi drugi filar wspólnej polityki rolnej. Zapewnia państwom UE pulę środków finansowych do celów zarządzania na poziomie krajowym lub regionalnym w ramach wieloletnich, współfinansowanych programów. Ogółem, w 28 państwach Unii przewidziano 118 programów o łącznym budżecie 99,6 mld euro (większym niż wart 95,6 mld euro zapowiadany w ubiegłym roku za sprawą przesunięć z pierwszego filaru). W nowym rozporządzeniu w sprawie rozwoju obszarów wiejskich (rozporządzenie (UE) nr 1305/2013) na lata 2014-2020 wyznaczono sześć priorytetów gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Programy określają jasne i wymierne cele do osiągnięcia. Ponadto w celu lepszej koordynacji działań i zmaksymalizowania synergii z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (ESIF) z każdym państwem członkowskim uzgodniono umowę o partnerstwie. W tych umowach określono ogólną strategię w odniesieniu do finansowanych przez UE inwestycji strukturalnych. Dysponujące budżetem 454 mld euro na okres 2014-2020 europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) są głównym narzędziem polityki inwestycyjnej UE.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Terinea IT Support

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,531ObserwującyObserwuj
5,440SubskrybującySubskrybuj

Grzegorz Puda: Pandemia nie osłabiła pozycji polskiego rolnictwa

Pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią, handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nie załamał się. W ubiegłym roku odnotowano 7% wzrost wartości eksportu, w stosunku do roku...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE