Kobiety do władzy!

W Warszawie odbyło się I Posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W skład Rady wchodzą kobiety aktywnie działające w swoich województwach oraz działające w samorządzie rolniczym. Są to Panie będące właścicielkami lub współwłaścicielkami gospodarstw rolnych, prowadzące biznes związany z działalnością okołorolniczą często pełniące od wielu lat funkcje radnych, sołtysek.

 

\"\"

 

I Posiedzenie Rady, miało charakter organizacyjny, podczas którego został uchwalony Regulaminu Rady oraz dokonano wyboru Prezydium. Przewodniczącą Rady została Pani Danuta Lebioda z woj. zachodniopomorskiego, I Zastępczynią Przewodniczącej – Pani Bogumiła Roszczyk – Parzych z woj. podlaskiego, II Zastępczynią Przewodniczącej – Pani Zofia Stankiewicz z woj. warmińsko-mazurskiego oraz członkiniami prezydium Panie Ewa Bednarek z woj. łódzkiego, Wanda Krauze z woj. pomorskiego, Krystyna Stępniak z woj. lubelskiego oraz Maria Tatarczyk z woj. śląskiego.

Czytaj także:
W ciągu 10 lat nastąpił gwałtowny wzrost cen środków do produkcji rolnej
Modernizacja gospodarstw szansą dla polskiej wsi
Największa porażka polskiej gospodarki!

Głównym celem Rady jest aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie ich dyskryminacji w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, wskazywanie problemów dotyczących sytuacji kobiet i rodzin na obszarach wiejskich oraz propozycji ich rozwiązań, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji na obszarach wiejskich, służących wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży wiejskiej, propagowanie profilaktyki zdrowotnej, zdrowego trybu życia, w tym odżywiania, wśród mieszkańców wsi, propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej, ochrona dziedzictwa kulturowego wsi, proponowanie rozwiązań sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy, inicjowanie i wpieranie działań promujących produkty lokalne i ich sprzedaż. Rada będzie także organizowała co pół roku tematyczne, merytoryczne konferencje.

Temat I Konferencji, która odbędzie się w woj. świętokrzyskim będzie dotyczył ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych i chorobowych mieszkańców wsi.

Do udziału w posiedzeniu Rady została zaproszona Pani dr Ewa Rumińska – Zimny Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Podczas spotkania Panie dyskutowały nad rolą kobiet w nowoczesnym rolnictwie i gospodarce oraz jak wykorzystać potencjał kobiet w opracowywaniu planów rozwoju regionów, programu rozwoju obszarów wiejskich oraz uczestnictwa przedstawicielki Prezydium Rady w panelu dyskusyjnym podczas VI Kongresu Kobiet w Warszawie w dniach 9-10 maja br. 

Źródło:Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot: sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here