Kolejny spadek cen na aukcji produktów mlecznych

Na ubiegłotygodniowej aukcji produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii odnotowano kolejny spadek cen.

 

\"rolnictwo,

 

Indeks cen GDT zmniejszył się do 1034 pkt. wobec 1076 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 20 grudnia 2016 r. (spadek o 3,9 proc.), co było wyraźnie poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii.

– W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny 4 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy spadek cen odnotowano w przypadku pełnego mleka w proszku (-7,7 proc.). Nieznacznie zwiększyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 22 396 t wobec 22 321 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT odbędzie się 17 stycznia – wyjaśnia Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole.

I dodaje, że wyniki aukcji nie zmieniają scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka w II kw. ub. r. wszedł we wzrostową fazę cyklu i pozostanie w niej do III kw. br.

W ostatnich miesiącach wzrost widoczny był szczególnie w przypadku cen masła, które rosły szybciej niż ceny pozostałych produktów mlecznych.

– Uważamy, że w kolejnych miesiącach perspektywy dalszego silnego zwiększenia cen masła są ograniczone, podczas gdy ceny pozostałych produktów mlecznych będą nadal rosnąć. W efekcie oczekujemy stopniowego zmniejszania się powstałego w ostatnich miesiącach dysparytetu pomiędzy cenami masła i pozostałych produktów mlecznych – prognozuje Olipra.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here