Komisja rolnictwa PE przeciwna cięciom w WPR

Posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim (AGRI) odrzucili w swojej opinii przygotowanej dla Komisji Budżetowej (BUDG) możliwe cięcia we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r. Wskazali przy tym na wiele nowych wyzwań, przed jakimi stoją rolnicy w Unii Europejskiej.

AGRI, BUDG, budżet, budżet UE, European Parliament, Instytucje UE, Komisja Budżetowa, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Parlament Europejski, PE, Wspólna Polityka Rolna

Jak przekonują w swojej opinii europosłowie z komisji AGRI, Unia Europejska nie może ograniczyć finansowania dla swojego sektora rolnego, jeśli chce, aby produkty rolne były dostarczane unijnym obywatelom na takim samym poziomie jak teraz. „Unia Europejska potrzebuje odpornego, zrównoważonego i konkurencyjnego sektora rolnego, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, dostarczać konsumentom wysokiej jakości i bezpieczną żywność po przystępnych cenach, chronić krajobrazy i środowisko naturalne oraz zapewnić odpowiedni standard życia rolnikom” – napisano w dokumencie przekazanym do komisji BUDG.

Komisja AGRI uważa tym samym, że planowane przez Komisję Europejską poważne cięcia we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) sprawią, iż nie będzie możliwe finansowanie branży rolnej w sposób stabilny i przewidywalny. Wynika to z tego – przypominają europosłowie z komisji AGRI – że nowe wyzwania pojawiają się nie tylko w obszarze migracji czy bezpieczeństwa, ale także w rolnictwie. „Wyzwania, przed którymi stoją rolnicy, takie jak nieuczciwe praktyki handlowe, zwiększona koncentracja rynku, umowy o wolnym handlu i bieżące problemy związane z klimatem i pogodą, a także nowe przepisy dotyczące żywności, zdrowia i środowiska, które rolnicy muszą spełnić, uzasadniają zwiększenie budżetu, nie jego cięcia” – zaapelowali.

Komisja AGRI za zwiększeniem składek państw członkowskich

Zajmujący się w PE rolnictwem europosłowie domagają się tego, aby punktem wyjścia do rozmowy o przyszłości finansowania WPR było utrzymanie tej części unijnego budżetu na poziomie z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ale z uwzględnieniem zmian inflacyjnych. Aby się to jednak udało, nie można skupiać się jedynie na finansowaniu nowych wyzwań przed jakimi stoi cała UE czy łatać dziury budżetowej, jaka powstanie po brexicie, ale trzeba także – podkreśla komisja AGRI – zwiększyć wkłady, jakie wnoszą do unijnego budżetu państwa członkowskie do 1,3 proc. dochodu narodowego brutto.

Komisja AGRI sprzeciwiła się też jakimkolwiek cięciom w pierwszym filarze WPR (obejmuje głównie płatności bezpośrednie), ponieważ stanowi on ważny instrument stabilizujący dochody rolników. Natomiast co do cięć w drugim filarze WPR (dotyczy rozwoju obszarów wiejskich) wyrażono „duże ubolewanie”. Aby usprawnić jego funkcjonowanie i w ten sposób efektywniej zarządzać środkami finansowymi, komisja AGRI proponuje zamiast cięć zmniejszenie biurokracji, wdrożenie elastyczniejszych procedur kontrolnych czy poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.

Źródło: Michał Strzałkowski | EurActiv.pl, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here