Kondycja rzepaku na plantacjach

Pod koniec maja br. GUS opublikował ’Wstępną ocenę stanu upraw rolnych i ogrodniczych 2013". Ogólna powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku (łącznie ozimego i jarego) jest szacowana na poziomie 846,6 tys. ha, tj. o 17,5% więcej niż w roku ubiegłym – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

 

\"Kondycja

 

Z oceny przeprowadzonej w I dekadzie maja 2013 r. wynika, że stan zasiewów upraw ozimych rzepaku i rzepiku jest lepszy od ubiegłorocznego. Ocenia się go na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,5 stopnia wyżej niż przed rokiem i tak samo jak średnia z lat 2006-2010 (stopień ”5” oznacza stan bardzo dobry, ”4” – dobry, ”3” – dostateczny, ”2”- słaby, ”1” zły, klęskowy).
 

Najlepszy był stan plantacji w województwie opolskim (oceniany na 3,9 stopnia kwalifikacyjnego), a najsłabszy w województwie kujawsko-pomorskim – 3,4 stopnia. Stan zasiewów rzepaku i rzepiku ozimego w 14 województwach oceniono jako lepszy od ubiegłorocznego, natomiast w województwie warmińsko – mazurskim ocena plantacji rzepaku i rzepiku ozimego była niższa od oceny z wiosny ubiegłego roku o 0,1 stopnia, a w województwie podlaskim – na poziomie oceny ubiegłorocznej.

Największą różnicę w ocenie stanu upraw rzepaku i rzepiku ozimego w porównaniu z oceną ubiegłoroczną wykazało województwo kujawsko – pomorskie – wyżej o 1,2 stopnia oraz województwa: dolnośląskie i opolskie – wyżej o 0,8 stopnia. Wyżej niż w ub.r. oceniono również stan upraw rzepaku jarego – na 3,4 stopnia kwalifikacyjnego, czyli o 0,3 stopnia wyżej niż przed rokiem, a jednocześnie tak jak średnio w latach 2006 – 2010.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here