Koniec zadziobywania się kur w klatkach?

Według informacji przekazanych z Brukseli, eurodeputowani ponownie odrzucili apel Polski o pięcioletnią zwłokę przy wdrażaniu ogólnounijnego zakazu chowu klatkowego kur niosek.

Na pierwszym po letniej przerwie spotkaniu, komitet ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego uzgodnił, że opóźnienie wprowadzenia omawianego zakazu poza rok 2012 stanowiłoby poważny krok wstecz w unijnej polityce poprawy dobrostanu zwierząt. W styczniu 2008 roku Komisja Europejska potwierdziła, że począwszy od 2012 roku obowiązywał będzie całkowity zakaz chowu klatkowego dla kur niosek w klatkach "niewzbogaconych". Jednak w lutym Warszawa przedłożyła Radzie propozycję, która utrzymywała, że jeśli data wprowadzenia zakazu nie zostanie zmieniona z 2012 (czyli obecnie obowiązującej) na rok 2017, w poważnym niebezpieczeństwie znajdą się nie tylko miejsca pracy, ale zagrożona może być sama egzystencja ekonomiczna polskich producentów jaj.

Państwa członkowskie UE odrzuciły wtedy wspomniany apel jeszcze kilka dni później, na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa – z takich samych powodów, jakie podano w decyzji z minionego tygodnia. Europarlamentarzyści stwierdzili, że jeśliby UE ugięła się pod naciskiem Polski, aby opóźnić termin wejścia w życie zakazu, doprowadziłoby to nie tylko do niedoborów na rynku jaj, lecz również mogłoby w konsekwencji przyczynić się do większego przywozu jaj spoza Wspólnoty. Faktycznie dyrektywa oznacza, iż unijni producenci jaj muszą dokonać zamiany wszystkich niewzbogaconych klatek na wzbogacone – albo w systemie podłogowym, albo wolnowybiegowym. Irlandzka centroprawicowa europosłanka Mairead McGuiness powiedziała jednak, że mimo ostrzeżeń, 30% niosek do czasu upływu nieprzekraczalnego terminu wciąż będzie hodowana w systemach klatkowych.

Całkowite zakazy

Finlandia, Szwecja, Niemcy i Austria to jedyne państwa członkowskie, które całkowicie zakazały stosowania niewzbogaconych klatek. Unijny komisarz ds. zdrowia John Dalli wyraził pełne poparcie dla zakazu chowu klatkowego i już wcześniej podkreślił, że dobrostan zwierząt hodowlanych stanowi dla UE kwestię o podstawowym znaczeniu. Wydany w 2008 roku raport Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wykrył, że trzymanie kur niosek w klatkach podwyższa ryzyko wystąpienia u zwierząt chorób, złamań kości, zadziobywania, problemów behawioralnych i [podwyższonej] śmiertelności. 

Źródło: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa,www.fapa.com.pl, fot. morguefile.com
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here