Konkluzja BAT. Producenci drobiu mają coraz mniej czasu

Na fermach drobiu w Polsce rozpoczęły się prace związane z ich przystosowywaniem do nowych wytycznych dotyczących ochrony środowiska, które kilka dni temu opublikowała Unia Europejska. Producenci drobiu mają czas na przeprowadzenie analiz zgodności z nowymi zasadami do 20 sierpnia tego roku.

 

\"rolnictwo,

 

Nowe wymagania Konkluzji BAT

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wyjaśnia, że procedura dostosowania do nowych wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu wynika  z opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej ustanawiającej  konkluzje  dotyczące  najlepszych  dostępnych  technik  w  odniesieniu  do  intensywnego  chowu  drobiu  lub  świń.  Dokument ten nazywany jest powszechnie Konkluzjami BAT. Nowe wymagania Konkluzji BAT odnoszą się do dużych producentów drobiu objętych tzw. pozwoleniami zintegrowanymi, czyli posiadającymi powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu.

Publikacja Konkluzji BAT rozpoczyna proces weryfikacji obowiązujących pozwoleń zintegrowanych – czas na ich analizę przez właściwy organ upływa 20 sierpnia 2017 r., a ostateczny termin na dostosowanie instalacji do wymagań określonych w Konkluzjach  BAT mija 20 lutego 2021 r.

W związku z tym, że Konkluzje BAT są dokumentem publikowanym w drodze decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej, to posiadają rangę aktu prawnego i są one wiążące dla producentów drobiu we wszystkich państwach członkowskich UE.

Dokumenty BAT wskazują najlepsze dostępne techniki ograniczania lub eliminowania emisji  z ferm do środowiska, a szczególnie istotna jest zgodność z konkluzjami BAT w zakresie granicznych wielkości emisyjnych dla amoniaku w chowie kur niosek i brojlerów  oraz monitorowanie emisji, między innymi, azotu, amoniaku i zapachów.

W ostatecznej wersji konkluzji BAT zmieniono podejście do uregulowania prawnej kwestii emisji zapachów z ferm drobiu na poziomie europejskim. Zamiast ustalania granicznych wielkości emisyjnych dla „odorów”, Konkluzje BAT zobowiązują prowadzącego fermę do opracowania, wdrożenia i regularnego poddawania przeglądowi planu zarządzania zapachami. Obowiązek wdrożenia tego planu i  okresowego monitorowania odorów będzie konieczny tylko  w przypadku instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie „wrażliwych receptorów” – budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, placówki opiekuńcze.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here