Kontrola jakości owoców i warzyw: nieprawidłowości w znakowaniu artykułów

Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz pieczarek przeprowadzona w II kwartale 2009 roku skoncentrowana była na artykułach znajdujących się w handlu detalicznym. Nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli dotyczyły przede wszystkim znakowania artykułów. Kontrolowane partie były oznakowane w sposób niekompletny. Na opakowaniach lub tabliczkach umieszczonych w pobliżu świeżych owoców, warzyw i pieczarek brakowało informacji dotyczących charakterystyki jakościowej oraz kraju pochodzenia. Ponadto w przypadku 49 partii stwierdzono całkowity brak oznakowania.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono w przypadku 30% wszystkich skontrolowanych partii, podczas gdy kontrole przeprowadzone w I kwartale 2009 roku wykazały nieprawidłowości w przypadku 22% partii świeżych owoców i warzyw. Wzrost liczby partii nieprawidłowo oznakowanych wynika z faktu, że kontrole przeprowadzone były w handlu detalicznym, tj. w małych, średnich, dużych sklepach oraz hiper i super – marketach, często kontrolowanych po raz pierwszy. Właściciele tych sklepów nie byli świadomi obowiązku przestrzegania wymagań norm handlowych, zwłaszcza odnośnie znakowania świeżych owoców i warzyw.
 
Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw oraz pieczarek skontrolowanych w II kwartale 2009 roku w zakresie wymagań minimalnych, wymagań zadeklarowanej klasy jakości, wielkości i prezentacji była na niższym poziomie niż w ubiegłym kwartale. Nieprawidłowości w tym zakresie stanowiły 0,2-5% liczby partii oraz ok. 1-2% masy partii. Analizując wyniki kontroli odnośnie poszczególnych skontrolowanych gatunków, należy zaznaczyć, że gatunki priorytetowe kontrolowane w II kwartale 2009 roku, takie jak truskawki, sałata i ogórki pochodzenia krajowego wykazały znacznie więcej nieprawidłowości odnośnie jakości handlowej, niż te same owoce i warzywa pochodzące z innych krajów UE oraz krajów trzecich.

Podczas kontroli ogórków krajowych nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 41% liczby partii i 26% masy partii, a w przypadku ogórków pochodzących z Hiszpanii i Holandii, odpowiednio 12% liczby partii i 1% masy partii.

Wyniki kontroli pieczarek, przeprowadzonej w II kwartale 2008 roku były zbliżone do wyników tegorocznej kontroli. Nieprawidłowości stwierdzone w 2008 roku stanowiły 30% partii i 7% masy partii, a w 2009 roku odpowiednio 23% partii i 7% masy partii. Skontrolowane pieczarki z wyjątkiem 1 partii były pochodzenia krajowego.

Na podstawie analizy wyników kontroli przeprowadzonej w II kwartale 2009 roku, zalecane są kolejne, konsekwentne kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz pieczarek, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów pochodzenia krajowego wprowadzanych do obrotu na etapie sprzedaży detalicznej.

Ponadto, od dnia 1 lipca 2009 roku obowiązują nowe przepisy odnośnie wymagań jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw.  Kontrole zgodności ze szczegółowymi normami handlowymi obejmą jedynie 10 gatunków świeżych owoców i warzyw, tj. jabłka, gruszki, owoce cytrusowe, owoce kiwi, brzoskwinie i nektaryny, truskawki, winogrona, sałatę, paprykę i pomidory. Pozostałe gatunki sektora objęte są wymaganiami ogólnej normy handlowej, w której wymagania odnośnie znakowania zostały znacznie uproszczone. Podstawową wymaganą informacją jest podanie pełnej nazwy kraju pochodzenia.

W związku z powyższym, podczas kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw należy zwracać szczególną uwagę na kompletne oznakowanie gatunków objętych szczegółowymi normami handlowymi oraz na podanie informacji odnośnie kraju pochodzenia w przypadku pozostałych gatunków sektora świeżych owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu na rynku wewnętrznym.

Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here