KRiR za zwiększeniem stawki zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze!

24 października br. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych podtrzymał swoje stanowisko, że proponowane od kilku lat stawki są za niskie.
 

 

\"\"

 

Mając na uwadze skalę podwyżek cen oleju napędowego w ostatnich latach oraz zapowiedzi utrzymania się tego trendu, zawarta w projekcie propozycja stawki zwrotu akcyzy zdaniem Zarządu KRIR jest nie do przyjęcia i w żaden sposób nie spełnia oczekiwań rolników, tym bardziej, że równolegle ze wzrostem cen oleju napędowego rosną także ceny innych środków produkcji rolniczej. Sytuacja ta powoduje, że zwrot podatku akcyzowego staje się coraz bardziej marginalny.
 
Samorząd rolniczy wielokrotnie wnioskował w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, argumentując zmianę do górnego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 do pełnej stawki akcyzy oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych do 120 litrów.

Zaproponowana w projekcie stawka zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju jest stawką, która obowiązuje od dwóch lat, czyli od 2012 r. W opinii izb rolniczych należy wprowadzić wyższą stawkę, odpowiadającą wysokości stawce podatku akcyzowego obowiązującej dla olejów napędowych w 2013 roku, czyli 1,196 zł za 1 litr. Taka stawka, nie tylko byłaby dopuszczalna przez przepisy prawa Unii Europejskiej, ale przede wszystkim uwzględniałaby stale zwiększające się koszty zakupu paliwa na cele rolnicze.

Czytaj także:
Rynek nawozów mineralnych oraz ich ceny w III kwartale 2013r.
Ankieta monitorująca obowiązkiem młodego rolnika!
KRIR: szacowanie strat powinno odbywać się oddzielnie dla produkcji roślinnej i zwierzęcej!

Ponadto, w związku z faktem, że średnia kwota zużycia oleju napędowego na hektar jest większa niż określona w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2006 nr 52 poz. 379 z późn. zm.), Zarząd KRIR ponownie zwraca się z wnioskiem o podwyższenie kwoty rocznego limitu zwrotu podatku z 86 do 126.

Wyższy limit zwrotu podatku akcyzowego skutkować będzie podwyższeniem wypłaconej kwoty zwrotu podatku, a dzięki temu zmniejszeniu ulegną koszty produkcji, które z roku na rok stają się coraz wyższe. Może to być jedną z zachęt dla gospodarstw.

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmuje poziom 86l/ha, taką ilość zużycia oleju napędowego szacował  IBMER (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa), jednak coraz częściej mówi się o tym, że jest to wielkość zaniżona m.in. z powodu wzrostu ilości maszyn w tym ciągników, a więc większego faktycznego zużycia paliwa.

Ponadto rolnicy ponoszą bardzo wysokie koszty drożejących nawozów mineralnych, w tym azotowych, do produkcji których wykorzystywane są bardzo duże ilości energii (olej napędowy i gaz) obłożonej wysokim podatkiem i tutaj nie ma już możliwości żadnych rekompensat.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here