Kto i kiedy dostanie dopłaty? Resort rolnictwa przedstawił harmonogram wypłat

Wypłata dopłat bezpośrednich w tej kampanii mocno się opóźnia. Powód? Problemy z systemem informatycznym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na razie do końca grudnia 2015 r. ARiMR przekazała na konta bankowe rolników (w formie zaliczek i właściwych wypłat) 2,933 mld zł, czyli niewiele ponad 20 proc. całkowitej koperty finansowej na płatności bezpośrednie za 2015 rok.

 

\"\"

 

Zdaniem wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego, przyczyn opóźnienia należy upatrywać w niedostatecznym nadzorze nad zamówieniem i prawidłowością wykonania systemu informatycznego przez wykonawcę, a także w niedotrzymaniu umów i przyjętych zobowiązań.

– O problemach wykonawca poinformował pismem z 18 listopada 2015 roku, czyli na dzień przed objęciem przeze mnie funkcji podsekretarza stanu – zwrócił uwagę wiceminister Zarudzki. Ale zapewnił, że choć tempo realizacji wypłat nie jest zadowalające, ich harmonogram mieści się w dopuszczalnych prawem terminach.

Kto i kiedy dostanie pieniądze?

Resort rolnictwa przedstawił plan realizacji wypłat:

  • w styczniu br. Planowana jest wypłata ok. 3,5 mld zł dla ok. 500 tys. rolników. Od 26.01.2016 r. będą dodatkowo realizowane płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich, dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa do 15 ha gruntów ornych i spełniają wymogi dywersyfikacji upraw, a we wnioskach nie zostały stwierdzone błędy (nieprawidłowości). Płatności będą też realizowane dla gospodarstw pow. 15 ha gruntów ornych, jeżeli rolnicy są zwolnieni z obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw i utrzymania obszarów proekologicznych.
  • od marca płatności będą wypłacane dla wszystkich schematów pomocowych dla gospodarstw, w których powierzchnia gruntów ornych nie przekracza 15 ha, w tym również będą obsługiwane wnioski, w których zostały stwierdzone błędy, skutkujące pomniejszeniami płatności oraz realizowane płatności dla gospodarstw powyżej 15 ha gruntów ornych zwolnionych z realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych.
  • od połowy kwietnia – wypłata płatności dla pozostałych rolników

Czas do końca czerwca
Na zrealizowanie dopłat bezpośrednich za 2015 r., ARiMR ma czas, zgodnie z prawem unijnym, do 30 czerwca 2016 r. Wiosną ubiegłego roku wnioski o przyznanie takich płatności złożyło do ARiMR 1,35 mln rolników. Koperta finansowa przeznaczona na realizację płatności bezpośrednich za 2015 r. wynosi ponad 14,49 mld zł.

Czytaj także:
Będą kredyty preferencyjne dla tych rolników, którzy nie dostali dopłat

W 2015 roku ARiMR po raz pierwszy wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Przekazywanie pieniędzy na konta rolników rozpoczęło się 16 października i zakończyło się 30 listopada 2015 r. W tym czasie ok. 80 proc. rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie w 2015 r. otrzymało blisko 2,7 mld zł.

oprac. Kamila Szałaj, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here