Kukurydza bez chwastów

Kukurydza jest rośliną uprawianą w szerokiej rozstawie. Odległość między rzędami wynosi 75cm. Okres od siewów do zakrycia rzędów to nawet półtora miesiąca. W tym okresie rośliny  kukurydzy są narażone na silną konkurencję ze strony chwastów.

 

\"\"

 

Kukurydza konkuruje z chwastami  o wodę, składniki pokarmowe i o dostęp do światła. W przypadku silnego zachwaszczenia plon kukurydzy na ziarno i na kiszonkę oraz  jego jakość ulęgają znaczącej redukcji. Do kiszonki i do ziarna kukurydzy przedostają się w okresie zbioru nasiona chwastów, które wykazują działanie trujące. Obecność nasion chwastów w ziarnie kukurydzy podnosi koszty suszenia i czyszczenia.

Uprawy kukurydzy powinny pozostawać wolne od chwastów już od momentu siewu.

Wczesna regulacja zachwaszczenia to podstawa ochrony potencjału plonowania kukurydzy, co wykazały badania własne wykonane w 2011 roku, w IHAR-PIB w Radzikowie. W badaniach tych porównano wpływ ochrony z zastosowaniem herbicydu doglebowego i herbicydu powschodowego (nalistnego) na plon ziarna i inne ważne cechy agrotechniczne 10. odmian kukurydzy.  W korzystnych warunkach aplikacji herbicydu doglebowego, przy dobrym uwilgotnieniu gleby, uzyskano średni plon ziarna o około 1 tonę (10,2 dt/ha) oraz wyższą masę tysiąca ziaren, wyższą masę hektolitra i wyższą masę ziaren z kolby, w porównaniu do odchwaszczania powschodowego. Wyniki te są zgodne z danymi uzyskanymi przez prof. Clarence’a Swantona z Uniwersytetu w Guelph (Kanada).

Herbicydy do ochrony kukurydzy muszą spełniać podstawowe warunki. Nie mogą wykazywać fitotoksyczności w stosunku do chronionej rośliny. Muszą być skuteczne w zwalczaniu chwastów. Ważna jest też cena herbicydów, co wpływa na koszty produkcji, zwłaszcza w gospodarstwach wielkotowarowych. Problemem pozostaje fitotoksyczność w stosunku do chronionych odmian.

Często jest to niewiadoma, gdyż odmian kukurydzy na polskim rynku jest bardzo dużo, w sumie co najmniej trzysta, w tym około 160 zarejestrowanych w Polsce i co najmniej drugie tyle, jeśli nie więcej, zarejestrowanych w innych krajach Unii Europejskiej (z tzw. katalogu wspólnotowego). W etykietach rejestrowych herbicydów wymienia się natomiast odmiany kukurydzy, których już dawno nie ma w produkcji, wrażliwe (lub odporne) na dany środek.


Podstawę skutecznego zwalczania chwastów w kukurydzy stanowi:

– Znajomość historii pola, przedplonu oraz potencjalnego zachwaszczenia, czyli tzw. banku nasion chwastów – składu gatunkowego i nasilenia występowania poszczególnych chwastów i ich grup.
– Rozpoznawanie występujących na danym polu chwastów i określenie gatunków, których nasilenie spowoduje znaczącą obniżkę plonu.
– Rozpoznawanie faz rozwojowych kukurydzy w celu określenia terminów wykonywania zabiegów oraz wiedza o fitotoksyczności herbicydów w stosunku do określonych odmian kukurydzy.
– Znajomość herbicydów, ich substancji aktywnych, dawek, terminów stosowania, wrażliwości chwastów oraz odpowiednich warunków pogodowych, w których można je skutecznie zastosować.
– Znajomość zasad sporządzania mieszanek herbicydowych, jeśli nie są to mieszanki fabryczne lub zalecane w etykiecie-instrukcji stosowania.

Czytaj cały artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here