Lista odmian zalecanych do uprawy na ten sezon w województwie podlaskim

Wojewódzki Zespół ds. Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego opracował Listę Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na 2023 r. w  województwie podlaskim. Lista Odmian Zalecanych w województwie podlaskim tworzona jest dla wszystkich istotnych gospodarczo gatunków. W 2023 r. LOZ utworzono dla 17 gatunków: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego,  jęczmienia ozimego, pszenicy jarej,  jęczmienia jarego, owsa, pszenżyta jarego, … Czytaj dalej Lista odmian zalecanych do uprawy na ten sezon w województwie podlaskim