Lubuski samorząd rolniczy ma pomysł, jak pozbyć się słupów z przetargów ANR

Lubuski samorząd rolniczy zaapelował do ministra rolnictwa o wprowadzenie zasady osobistego uczestnictwa rolników w organizowanych przez ANR przetargach na dzierżawę lub zakup ziemi. 

\"rolnictwo,

Lubuska Izba Rolnicza ma pomysł, jak pozbyć się słupów z uczestniczenia w przetargach ANR na dzierżawę lub zakup nieruchomości rolnych. W związku z tym Izba zwróciła się do ministra rolnictwa o „doprecyzowanie zapisów prawnych w zakresie określenia katalogu podmiotów mogących uczestniczyć w omawianych przetargach, oraz osób, które mogą reprezentować te podmioty podczas przetargów na mocy udzielonego pełnomocnictwa”.

Izba zwraca uwagę, że obecna ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nie zawiera żadnych unormowań prawnych dotyczących pełnomocnictwa uczestników przetargów, przez co mają tu zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. To w praktyce oznacza, iż każda osoba fizyczna może pełnić rolę pełnomocnika uczestnika przetargu.

– Naszym zdaniem, dla uniknięcia patologicznych, a powtarzających się sytuacji uczestniczenia w przetargach ograniczonych tzw. ,,podstawionych osób” właściwym byłaby nowelizacja w/w ustawy w tym zakresie – czytamy w piśmie do ministra.

Rolnik powinien uczestniczyć osobiście w przetargu

Izba proponuje, aby zamieścić w ustawie zapis mówiący o osobistym uczestnictwie w przetargu rolnika zamierzającego nabyć w tym trybie nieruchomość rolną. Jeśli w wyjątkowych przypadkach (siła wyższa, zdarzenie losowe), rolnik nie mógłby zjawić się osobiście, jego pełnomocnikiem mogłaby być wyłącznie osoba bliska (członkowie najbliższej rodziny, taksatywnie wymienieni w w/w ustawie).

– Uważamy, że ten sposób wykluczy uczestnictwo osób niepowołanych w przedmiotowych przetargach ograniczonych – uzasadnia Izba.

Minister nie mówi nie

W odpowiedzi na ten postulat, resort rolnictwa zapewnił, że weźmie pod uwagę tę propozycję przy opracowywaniu projektu zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here