Ministerstwo konsultuje sprzedaż żywności przez rolników

Długo wyczekiwana przez rolników propozycja ustawy dotycząca sprzedaży żywności trafiła do konsultacji społecznych.

 

– Podstawowym celem przygotowywanej ustawy jest stworzenie polskim rolnikom korzystnych warunków do rozwoju produkcji i sprzedaży detalicznej żywności wyprodukowanej w całości lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub hodowli – bez udziału pośredników – informuje resort rolnictwa.

Przypominajmy. Od początku tego roku rolnicy mają możliwość prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów ze swojego gospodarstwa. Jednak zainteresowanie rolników taką formą działalności jest niewielkie. W skali całego kraju zamiar jej prowadzenia zgłosiło około 30 osób. Póki co rolnicy są niezadowoleni z obowiązującej ustawy, gdyż mogą jedynie sprzedawać produkty podstawowe takie jak mleko, jaja, miód, jabłka. A resort rolnictwa chce, by taka sprzedaż dotyczyła również produktów przetworzonych, a więc np. dżemów lub kiełbas.

Projektowana ustawa obejmie dwa obszary: bezpieczeństwa żywności i kwestie podatkowe.

Projekt ustawy został udostępniony pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284402/katalog/12347724#12347724


Konsultacje publiczne projektu potrwają do 18 maja 2016 r. Ministerstwo zachęca zainteresowanych do zgłaszania uwag i propozycji do przedstawionych w projekcie ustawy rozwiązań.

Według propozycji ministerstwa rolnicy będą mogli sprzedawać wytworzoną przez siebie żywność w swoim gospodarstwie rolnym, a także we wszelkich miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, bez wyłączania budynków lub ich części.

Zgodnie z projektem w wytworzonym produkcie co najmniej 50 proc. surowców roślinnych lub zwierzęcych powinno pochodzić z własnego gospodarstwa rolnika. Dodatkowym warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży.

Po uzyskaniu ze sprzedaży przerobionej żywności przychodów w wysokości 40 tys. zł można będzie wybrać opodatkowanie przychodów powyżej 40 tys. zł na podstawie 2-proc. stawki podatku zryczałtowanego.

Autorzy propozycji szacują, że zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży przerobionych przez rolnika produktów zmniejszy wpływy do budżetu państwa o 8 mln zł, przy założeniu, że 10 tys. gospodarstw rolnych będzie przerabiało produkty rolne i każde gospodarstwo rolne dokona sprzedaży tych produktów w kwocie 40 tys. zł.

Projektowane zwolnienie z podatku dochodowego będzie stanowiło pomoc de minimis. Limity ograniczające ilość żywności, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego minister rolnictwa ma określić w rozporządzeniu.


oprac. Kamila Szałaj,

Źródło: MRiRW,  Kurier PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here