Mniej wypadków i chorób wśród rolników

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.03. 2014r. zgłoszono do KRUS 5566 zdarzeń wypadkowych,o187(3,2%) mniej niż w analogicznym okresie 2013r.

 

\"\"

 Decyzje odmowne podjęto wobec 2240 spraw (zgłoszonych wypadków), wydając ich o 67(2,9%) mniej niż w I kwartale 2013 roku, a wypłatą jednorazowych odszkodowań zakończono postępowanie wobec4270 wypadków przy pracy rolniczej, w tym18 ze skutkiem śmiertelnym.Odnotowano zmniejszenie decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie o 47 (1,1%) i spadek wypadków śmiertelnych o 4 (18,2%).

Najwięcej wypadków powodujących uszczerbkina zdrowiuodnotowano w grupach:

-„upadek osób”–2099 poszkodowanych (49,2%)wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego odszkodowania w okresie sprawozdawczym),
-„pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn” – 534 poszkodowanych (12,5%wypadków),
-„uderzenie, pogryzienie i przygniecenie przez zwierzęta” – 529 poszkodowanych (12,4%wypadków).

W większości wypadków(64%) orzeczono uszczerbek na zdrowiu nieprzekraczający 5%.

Wypadki śmiertelne stanowiły 0,42% wszystkich wypadków zakończonych wypłatą świadczeń.

Najczęściej zgonem kończyły się wypadki z grup:
– „upadek osób” –5 poszkodowanych,

– „upadek przedmiotów’ – 4 poszkodowanych

– „przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu

– „nagłe zachorowania” – po 3 osoby poszkodowanew każdej grupie.

 

\"\"

 

Zgłoszono  63 wnioski o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu  wskutek choroby zawodowej, o  22 (25,9 %)  mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydano  22 decyzje odmowne i  49 przyznających. W porównaniu do  I kwartału ubiegłego roku  liczba decyzji od mownych zmniejszyła  się  o 4 (1 5,4 %), a  decyzji  przyznających jednorazowe  odszkodowanie o  8  (14 %). U większości rolników (40 osób) rozpoznano choroby zakaźne,  głównie  boreliozę. 

 

\"\"

 

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here