Mniej zbóż, piwa i pasz. Spadł eksport polskiej żywności

W trzech kwartałach 2016 roku eksport mięsa drobiowego wykazał trend wzrostowy. Wyeksportowano go ponad 700 tys. ton (wzrost w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku o 17 proc.), za ponad 1,2 mld EUR (o 7 proc. więcej niż rok wcześniej).

 

\"rolnictwo,

 

Wzrost odnotowany został również w eksporcie wyrobów cukierniczych, których wywieziono 290 tys. ton, uzyskując ponad 1,2 mld EUR (wzrost odpowiednio o 8 proc. i 6 proc.).

Wzrost nastąpił również w eksporcie mięsa czerwonego i jego przetworów (do 935 tys. ton, o 3 proc. oraz 2,3 mld EUR, również o 3 proc.), oraz owoców i warzyw (liczonych łącznie z przetworami), soków owocowych i warzywnych oraz cukru. Zwiększył się także eksport (zarówno wolumen, jak i wartość) wyrobów spirytusowych i win.

Nastąpił jednak spadek eksportu wyrobów tytoniowych do 1,4 mld EUR (o 287 mln EUR, tj. o 17 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.), nasion rzepaku – do 94 mln EUR (o 217 mln EUR, o 70 proc.), kawy – do 282 mln EUR (o 119 mln EUR, o 30 proc.).
Zmniejszył się również eksport piwa (o 9 proc.) oraz produktów paszowych4 (o 4 proc.).

Czynnikami, które w dużej mierze zaważyły na wynikach eksportu były słabsze zbiory wielu produktów roślinnych w 2015 r. oraz spadek cen światowych, a zwłaszcza dekoniunktura na rynku mleka.

Kluczowymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych z Polski pozostają kraje Unii Europejskiej.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy, do których od początku stycznia do końca września 2016 r. sprzedano produkty rolno-spożywcze za 3,9 mld EUR (wzrost o 1,4 proc.). W 2016 r. zwiększył się eksport towarów rolno-spożywczych do krajów WNP. W pierwszych trzech kwartałach wyniósł on 862 mln EUR i był o 6 proc. większy niż rok wcześniej.

Wartość wywozu polskich towarów rolno-spożywczych do pozostałych krajów świata (tj. nienależących do UE ani do WNP) w okresie trzech pierwszych kwartałów 2016 r. osiągnęła poziom 2,4 mld EUR, o 4 proc. wyższy niż rok wcześniej.

 

Redakcja AgroNews,
Źródło i fot.:ARR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here