Mniejsze zużycie nawozów mineralnych i wapniowych. GUS posumował rok

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że pod zbiory 2015 r. producenci i importerzy dostarczyli na rynek krajowy ok. 2379 tys. t nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na czysty składnik, tj. o ok. 4,1% więcej niż w roku gospodarczym 2013/14.

 

\"rolnictwo,

 

– Dostawy nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych (CaO+MgO) w przeliczeniu na czysty składnik wyniosły ok. 1273 tys. t i kształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem. Zużycie nawozów mineralnych (NPK) w roku gospodarczym 2014/15 w czystym składniku w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosło 123,2 kg i było o 7,3% mniejsze niż w poprzednim roku gospodarczym, z tego nawozów azotowych zużyto 69,0 kg (o 8,6% mniej niż przed rokiem), fosforowych – 20,9 kg (o 10,7% mniej) i potasowych 33,3 kg (o 2,3% mniej) – czytamy w analizie GUS.

Utrzymywała się niekorzystna proporcja nawożenia azotem, fosforem i potasem. Stosunek N:P:K w okresie 2014/15 wynosił 1,00:0,30:0,48, podczas gdy zalecany w nawożeniu zrównoważonym – dla upraw polowych wynosi 1,00:0,50:0,98, a dla użytków zielonych – 1,00:0,46:0,68.

– W 2014/2015 r. zużycie nawozów wapniowych na 1 ha użytków rolnych obniżyło się w stosunku do poprzedniego roku (o 18,6%) i wyniosło 39,0 kg. Utrzymujący się w ostatnim dziesięcioleciu (od 2004 r. po zniesieniu dotacji) bardzo niski poziom nawożenia wapniowego jest niewystarczający w stosunku do skali zakwaszenia polskich gleb – oceniją analitycy GUS.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com/phil e

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here