MRiRW w sprawie niskich cen skupu jabłek do przetworzenia

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie niskiego poziomu cen skupu jabłek kierowanych do przetworzenia, resort rolnictwa poinformował, że według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w obecnym sezonie zostanie zebranych 2,6 mln ton jabłek, czyli o przeszło 4% więcej w porównaniu do zbiorów zanotowanych w 2011 r. oraz o blisko 22% więcej porównując do średniej z lat 2006-2010.

Z analizy notowań cen prowadzonych cotygodniowo przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, wynika, że ceny począwszy od 2 tygodnia sierpnia do 1 tygodnia września br. były średnio niższe o 0,11 zł za kg porównując do cen z tego samego okresu w ubiegłym roku. Dane IERiGŻ z ostatnich dwóch tygodni tj. z 12 i 18 września wskazują jednak, że ceny wyrównały się i są nawet minimalnie wyższe w porównaniu do tych, które notowano w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jednocześnie MRiRW informuje, że zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) organ antymonopolowy jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w interesie publicznym w celu ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, polegającym miedzy innymi na zawieraniu przez przedsiębiorców i ich związki porozumień ograniczających konkurencję (art. 6 ustawy).

Analizując wyżej przedstawione dane, zarówno z GUS jak też z IERiGZ, zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi spadek cen loco zakład miał charakter krótkotrwały i nic nie wskazuje na to żeby miał utrzymać się w dłuższym okresie. Ponadto resort rolnictwa informuje, że do Ministerstwa do tej pory nie docierały żadne niepokojące sygnały ze strony producentów o złej sytuacji na rynku jabłek kierowanych do przetworzenia.

Jednocześnie Ministerstwo zapewniło, że cały czas analizuje sytuację na wszystkich rynkach rolnych, w tym również w sektorze owoców i warzyw i w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad konkurencji na rynku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróci sic do Prezesa U0KiK z wnioskiem o zbadanie sprawy i podjęcie stosownych działań.
 

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here