Na rynku indyków coraz lepiej!

Dane MRiRW wskazują na utrzymanie się stosunkowo korzystnej sytuacji na rynku indyków. W tygodniu 21-27.04.2014 w monitorowanych przez Ministerstwo zakładach przeciętna cena za kg żywca indyków wyniosła 5,79 zł. Jest to prawie ten sam poziom cen, jaki obserwowaliśmy w analogicznym okresie rok temu.

 

\"\"

 

Warto podkreślić, że biorąc pod uwagę bieżący rok, od połowy stycznia obserwujemy względną stabilizację cen, które oscylowały wokół 5,71 zł za kg żywca indyków. Taka stabilizacja wskazywałaby na utrzymanie się relacji popytowych i podażowych we względnej równowadze.

Obecny poziom cen indyków jest o  57 proc. wyższy niż przeciętna cena żywca kurcząt brojlerów. Przy czym w okresie od 2007 r. do 2014 r. relacja ta, tj. ceny żywca indyków do ceny żywca kurcząt brojlerów była na poziomie ok. 1,48. Obecna relacja jest zatem zdecydowanie wyższa dla żywca indyczego, co może w pewnym stopniu wskazywać na rosnące zainteresowanie tym gatunkiem mięsa drobiowego.

Analizując poziom cen żywca, należy również wspomnieć o cenach pasz, które w  miesiącu marcu wzrosły o 6 zł/t do poziomu 1451 zł/tonę. Znalazło to odzwierciedlenie w niższej opłacalności produkcji, co pokazuje relacja ceny kg żywca indyczego do ceny kg paszy. W styczniu i lutym br. kształtowała się ona na poziomie ok. 3,92. Jednak w kolejnym miesiącu obniżyła się, w marcu za kilogram żywca można było już kupić 3,84 kg paszy. Wydaje się, że jest to nadal stosunkowo dobry poziom opłacalności. Dla porównania w latach 2007-2011 wyniósł on w  analogicznym okresie ok. 3,80.

Czytaj także:
Na jakim poziomie utrzymują się ceny jaj?
Rosja rozważa zniesienie zakazu importu przetworów wieprzowych
Polski drób popularny na rynkach zagranicznych

Ceny na rynku indyków w kolejnych miesiącach powinny utrzymać się na zbliżonym poziomie. Wskazują na to dane GUS\’u, według których w marcu liczba wstawień zwiększyła się w  skali roku o 8 proc. do poziomu 2,7 mln sztuk. Jest to stosunkowo zrównoważony wzrost w ujęciu rocznym. Również w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, lutego, liczba wstawień wzrosła o 12 proc. Dla porównania, w zeszłym roku w analizowanym okresie wzrosty te były na poziomie ok. 27 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Przy 3-4 miesięcznym okresie tuczu, żywiec ten powinien trafić na rynek na przełomie czerwca, lipca. Warto jednak wspomnieć, że w tym okresie całkiem prawdopodobne jest, że ceny pasz mogą jeszcze nieco wzrosnąć, co może mieć niekorzystny wpływ na opłacalność produkcji żywca indyczego.

Źródło: Krajowa Rada Drobiarstwa,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here