Nie certyfikowałeś jeszcze gospodarstwa? Sprawdź, dlaczego warto się z tym spieszyć

Pytać o certyfikację gospodarstwa rolnego to tak, jak pytać o jego perspektywy rozwoju w ciągu najbliższych kilku lat oraz o to, w jakim miejscu będzie ono za lat 10, czy 20. Jeszcze wczoraj była na rynku żywności wyróżnikiem, dzisiaj certyfikacja jest już koniecznością i decyduje o biznesowym być albo nie być.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego, , GLOBAL GAP, Integrowana Produkcja Rolna, certyfikacja gospodarstwa

Oferujesz bezpieczny produkt

Rynek żywności bezwzględnie stawia na jakość produktu rolnego oraz jego bezpieczeństwo, szczególnie w aspekcie pozostałości po środkach ochrony roślin. Przepisy prawne regulujące te wymagania są coraz bardziej restrykcyjne i nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że gospodarstwa, które nie nadążają za zmianami, z czasem utracą wartość konkurencyjną na rynku. Kierunek tych zmian jest m.in. efektem rosnącej świadomości konsumentów w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz wiedzy, która przekłada się na ich konkretne oczekiwania i decyzje zakupowe. Obecnie, częściej niż kilka lat temu, wybór kupujących pada na produkty rolne lub przetwory zaopatrzone w rozpoznawalne znaki jakości. Konsumenci analizują etykiety i nie boją się zapytać o pochodzenie żywności, a nawet zapłacić za nią więcej. Certyfikacja produkcji rolnej jest gwarancją, jakiej wymagają nabywcy oraz przetwórcy zarówno w kraju, jak i za granicą. Za nią bowiem stoją odpowiednie standardy, dzięki którym możliwa jest identyfikacja, a następnie eliminacja zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa produktu na każdym etapie procesu jego wytworzenia.

Najbardziej popularnymi certyfikatami dotyczącymi żywności są: GLOBAL G.A.P. , Integrowana Produkcja i rolnictwo zrównoważone dla produkcji pierwotnej. Natomiast na etapie pakowania i przetwórstwa będą to  HACCP który jest obligatoryjny, a dobrowolne standardy  BRC, IFS czy norma ISO 22 000 dedykowana do bezpieczeństwa żywności. Na rynku pojawiają się również standardy prywatne, obowiązujące dostawców żywności dla różnych sieci supermarketów.

Jesteś wiarygodnym producentem żywności

Standardy, jakie certyfikacje wprowadzają do produkcji rolnej odpowiadają założeniom zrównoważonego rozwoju. To praktyki, które nie tylko gwarantują odpowiednią jakość i bezpieczeństwo żywności, ale też służą poprawie wydajności procesu produkcyjnego oraz ochronie zasobów naturalnych, które są w tym procesie wykorzystane. Jeśli więc gospodarstwo posiada na przykład certyfikat GLOBAL G.A.P., czy Integrowanej Produkcji, spełnia jednocześnie większość wymagań pod kątem audytu z rolnictwa zrównoważonego. Dobre praktyki rolnicze, połączone z profesjonalnym podejściem do produkcji, pozwalają budować gospodarstwu wizerunek odpowiedzialnego i zaufanego producenta żywności. Producenta, który przywiązuje wagę do jakości swojej pracy i nie boi się zmian. Certyfikacja gospodarstwa z pewnością jest wyzwaniem i wymaga otwarcia się na nowe rozwiązania oraz wyjścia poza pewną strefę komfortu, jaką wyznaczają stare przyzwyczajenia i ramy myślowe. Opuszczenie tej strefy jest jednak konieczne, aby w sposób profesjonalny podejść do obecnych oraz przyszłych oczekiwań klientów, stać się rozpoznawalnym na rynku, a tym samym umożliwić gospodarstwu jego stabilne i długofalowe funkcjonowanie. Już teraz w niektórych zachodnich krajach istnieje możliwość skanowania znaków QR znajdujących się na etykietach żywności, dzięki którym konsument ma możliwość poznania jej producenta i prześledzenia procesu jego wytworzenia. Za chwilę stanie się to powszechną praktyką, która pozwoli gospodarstwom, jak innym przemysłowym markom, zyskać podmiotowość na tym rynku i poprzez wyróżnienie się, budować na nim swoją przewagę konkurencyjną.

Poprawiasz efektywność produkcji

Certyfikaty (GLOBAL GAP, Integrowana Produkcja Rolna) przede wszystkim gwarantują prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z obwiązującym prawem. Systematyzują proces produkcji i kładą nacisk na dobre praktyki rolnicze, dzięki którym gospodarstwo pracuje efektywniej. Praktyki te pozwalają na optymalizację działań na każdym etapie tego procesu poprzez lepsze wykorzystanie potencjału zasobów gospodarstwa i rezygnację z nieracjonalnych, ekonomicznie nieuzasadnionych rozwiązań. Jednym z narzędzi służących optymalizacji, który wymagają systemy certyfikacji, są zapisy z wykonywanych czynności. Choć regularne prowadzenie dokumentacji spotyka się często z niechęcią rolników, to jest ono niezwykle ważne z punktu widzenia monitoringu i kontroli całego procesu produkcyjnego oraz prowadzenia rzetelnej analityki. Analityka z kolei jest kluczem nie tylko do sprawnej weryfikacji przyjętej strategii ochrony ale także kosztów. Dzięki takim działaniom gospodarstwo może funkcjonować sprawniej i wydajniej. Same zapisy natomiast potwierdzają stosowanie dobrych praktyk i umożliwiają identyfikację produkowanej żywności.

Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here