Nie trać plonu przy zbiorze!

Minimalne straty podczas zbioru buraków zależą nie tylko od sprawności kombajnu  i wyszkolonego operatora lecz także od właściwego przygotowania  pola. Plantator powinien  w widoczny sposób oznaczyć trwałe przeszkody np. studzienki melioracyjne,  itp. oraz usunąć z plantacji wszystkie inne przedmioty, które mogłyby zakłócić pracę kombajnu lub uszkodzić jego elementy robocze.

Na dużych plantacjach bardzo ważne jest  wyznaczenie szerokości zagonów do zbioru, gdyż szczególnie w przypadku kombajnów 6 rzędowych błędy w tym zakresie mogą powodować duże straty w plonie i jego jakości poprzez uszkodzenia korzeni lub pozostawienie ich na polu. Ilość rzędów buraków stanowiąca szerokość zagonu powinna zawsze odpowiadać wielokrotności przejazdów zastosowanego siewnika.

 

\"\"

 

 

Stratom zapobiegnie się tylko wtedy, gdy kombajn będzie kopał wyłącznie na rzędach z jednego przejazdu-szerokości roboczej siewnika. Wjazdy w przygotowane  zagony należy oznaczyć, tak aby nawet w godzinach nocnych operator kombajnu nie miał problemu z właściwym rozpoczęciem zbioru.

 

\"\"

 

Natomiast pomocą w ocenie jakości zbioru jest formularz LIZ, na podstawie którego, można szybko podjąć właściwe środki zaradcze.

Tekst i fot.: LIZ Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego
Redakcja AgroNews

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here