(Nie)opłacalny zawód rolnika…

Jak wynika z opublikowanych w dniu 20 grudnia br. pierwszych szacunków Eurostat dochody rolnicze na 1 pracownika dla UE-27 wzrosły w 2010 roku o 12,3% w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to nastąpił ich spadek o 10,7%. Niniejsza wynik wynika ze wzrostu o 9,9% faktycznych przychodów w rolnictwie przy jednoczesnym spadku o 2,2% wkładu pracy. Zgodnie z tymi szacunkami w Polsce nastąpił wzrost przychodów rolniczych o 18,4%, a w stosunku do 2005 roku wartość ich powiększyła się o 53,6 punkty procentowe (drugi wynik w całej UE po Bułgarii). Największy wzrost przychodów w 2010 roku zanotowała Dania i Estonia, największy ich spadek (-8,2%) dotknął rolników w Rumunii i Wielkiej Brytanii.
 

W 2010 roku wartość produkcji rolniczej w UE-27 mierzona cenami producenckimi wzrosła średnio o 4,3%. Zwiększyła się wartość zarówno produkcji roślinnej (+6,3%) jak i produkcji zwierzęcej (+2,4%). Wzrost ten produkcji roślinnej wynika w głównej mierze ze wzrostu cen (o 8,9%) przy jednoczesnym spadku jej wielkości (-2,4%). Ceny rosną niemal we wszystkich rodzajach upraw z wyjątkiem oliwy z oliwek (-0,4%), największy wzrost zanotowano w roślinach oleistych (27,1%), zbożach (22,5%), ziemniakach (13,1%) i świeżych warzywach (9%). Największy spadek produkcji zaobserwowano w burakach cukrowych (-6,8%), ziemniakach (-6,7%) oraz owocach (-4%). Wzrost wolumenu upraw nastąpił natomiast w sektorze roślin białkowych (27%),  oliwek na oliwę (17%) i ryżu (1,9%).

W przypadku produkcji zwierzęcej wzrostowi przychodów towarzyszył zarówno wzrost cen producenckich o 2% oraz wielkości produkcji (0,4%). Rosną ceny mleka (9,4%), owiec i kóz (7%) oraz bydła (0,4%), spadły natomiast w sektorze trzody chlewnej (-2,6%).  Zaobserwowano wzrost produkcji mleka o 1,4%, poziom pogłowia świń pozostał niemal na tym samym poziomie (+0,1%), niewielki spadek nastąpił natomiast w przypadku bydła (-0,8%).

Komentując dane przedstawione przez Eurostat Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział: “Jestem zadowolony z tego wzrostu, ale dochody unijnych gospodarstw nadal są na poziomie krytycznym, czyli wynoszą mniej niż 50% średnich zarobków w innych sektorach . Wzrost ten nie wystarczy, aby zrównoważyć tendencję spadkową, dochody w UE-27 nadal są poniżej poziomu z roku 2008.  Całościowy wynik 12,3% maskuje też duże różnice w poziomie dochodów pomiędzy państwami członkowskimi. Ponadto, koszty produkcji ciągle rosły w roku 2010. Dlatego spodziewamy się kolejnych szacunków Eurostatu dla dochodów rolnych w UE-27, mierzonych wielkościami rzeczywistymi, czyli po uwzględnieniu dużego wzrostu cen nawozów z ostatnich miesięcy. Duże koszty produkcji zagrażają wydajności, co jest szczególnie niepokojące wobec przewidywań FAO, że światowa produkcja żywności FAO musi wzrosnąć ponad dwukrotnie do roku 2050, aby zaspokoić rosnące potrzeby”.

Dodał również: “Dlatego wzywamy Komisję Europejską, europosłów i Ministrów Rolnictwa UE do zapewnienia silnej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po roku 2013, która utrzyma płatności bezpośrednie dla rolników oraz narzędzia zarządzania rynkiem. Priorytetem musi być umocnienie ekonomicznej roli rolników w produkcji żywności dla 500 milionów konsumentów. Silna WPR z dużym budżetem jest bardzo ważna dla utrzymania dynamicznego i konkurencyjnego unijnego rolnictwa, które zatrudnia 28 milionów osób, które z kolei przyczyniają się do utrzymania opłacalności i atrakcyjności terenów wiejskich”.
 
opracowano na podstawie komunikatów prasowych Eurostat i Copa-Cogeca

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych, www.krir.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here