Nierówne siły w walce o GMO u Prezydenta

8 lutego odbędzie się w Kancelarii Prezydenta dyskusja w ramach Forum Debaty Publicznej u Prezydenta pod hasłem „Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?”. Spotkanie to od kilku tygodni budzi wiele kontrowersji.

Zdaniem Koalicji „Polska Wolna od GMO” zapowiadana debata nie spełnia wymagań demokratycznej, równej i sprawiedliwej debaty społecznej.

Zdaniem przeciwników GMO pominięto przedstawicieli społeczeństwa polskiego zrzeszonego w największej organizacji w Polsce, jaką jest Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO", a także nie uwzględniono w programie dyskusji Wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium. Ponadto Koalicja zarzuca organizatorom debaty, że do udziału w spotkaniu zaproszono tylko osoby i organizacje wybrane przez Kancelarię Prezydenta.

– Przyzwolono prawdopodobnie, że wśród zwolenników GMO wystąpi sześciu ekspertów, a wśród przeciwników GMO tylko trzech, pominięto tematykę etyczną, naukową, prawną (w tym prawo patentowe, ACTA), żywnościową, ekologiczną oraz zdrowotną… – czytamy w proteście otwartym skierowanym do Prezydenta, a podpisanym przez Komisję Sterującą Koalicji.

Koalicja stwierdza także, że przy obecnym stanie wiedzy nie można stawiać pod dyskusję takich pytań jak: \’\’Czy wprowadzenie do środowiska w Polsce roślin genetycznie modyfikowanych zagrozi bioróżnorodności?\’\’ oraz \’\’Czy możliwa jest i na jakich warunkach koegzystencja wysokotowarowego rolnictwa z udziałem GMO i rolnictwa tradycyjnego oraz ekologicznego?\’\’

Zdaniem członków Koalicji dowody naukowe i informacje pochodzące z całego świata wykazują jasno, że koegzystencja jest niemożliwa, a zagrożenie dla bioróżnorodności jest oczywiste i udowodnione…

Zdaniem przeciwników GMO w trosce o przyszłość polskiego rolnictwa należy jak najszybciej wprowadzić zakaz obrotu i uprawy roślin GMO na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o obowiązujące przepisy unijne, wzorem innych państw Unii Europejskiej.

Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews www.agronews.com.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here