Niższe stawki czynszu dzierżawnego za 2015 rok

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w 2015 r. wyniosła 11,5 dt/ha i została określona na podstawie 5155 umów oraz nieruchomości o powierzchni 37 388 ha.  W porównaniu z 2014 r. nastąpił spadek średniej wielkości czynszu o 0,2 dt/ha, tj. o 2 proc.

 

\"\"
 

W przeliczeniu na średnią krajową cenę skupu pszenicy czynsz z nowozawieranych z ANR umów w 2015 r. wyniósł ok. 773 zł za 1 ha i był o 133 zł niższy niż średnia cena dzierżawy na rynku prywatnym (906 zł za 1 ha wg GUS).

Najwyższe czynsze w 2015 r. uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (26,9 dt/ha) i wielkopolskim (23,0 dt/ha), a najniższe w województwach: lubuskim (4,5 dt/ha) i podlaskim (4,6 dt/ha). Najwyższy średni czynsz dotyczył działek w grupie obszarowej od 10 do 100 ha i wyniósł 12,9 dt/ha. Czynsz dzierżawny od nowozawieranych umów rośnie systematycznie od wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Z kolei przeciętny czynsz za grunty rolne dla wszystkich 53 tysięcy trwających umów dzierżawy (łącznie Agencja dzierżawi ponad milion hektarów) na koniec 2015 r. wyniósł równowartość 4,2 dt pszenicy.

– Przy wyliczaniu średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych, w tym inwestycyjnych. Wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców. Przyjęcie takiej metody pozwala na określanie przez ANR wywoławczej wartości czynszu wolnej od wpływu czynników pozarolniczych – informuje biuro rzecznika prasowego ANR.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here