Nowe strategie ochrony roślin – Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB

10 lutego rozpoczęła się 61. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej i potrwa do 12 lutego 2021 roku. Komitetowi Naukowemu i Organizacyjnemu Sesji przewodzi prof. dr hab. Marek Mrówczyński – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB, na co dzień aktywnie współpracujący z Wielkopolską Izbą Rolniczą. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, sesja zostanie przeprowadzona w formie zdalnego webinarium.

Nowe strategie ochrony roślin - Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB
Nowe strategie ochrony roślin – Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB

„Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”

Tematyka przewodnia tegorocznej Sesji będzie dotyczyła dwóch strategii przygotowanych przez Komisję Europejską: „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”. Przyjęte strategie zakładają, że do 2030 roku kraje Unii Europejskiej znacząco ograniczą zużycie środków ochrony roślin i nawozów oraz powierzchnię gruntów pod uprawy ekologiczne. Panele tematyczne 61. Sesji IOR – PIB będą poruszały wiele ważnych zagadnień związanych z realizacją przyjętych strategii unijnych. Już w pierwszym dniu obrad omawiany będzie wzrost znaczenia metod biologicznych w uprawach rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Konieczność optymalizacji stosowania środków ochrony roślin, która wymusi na rolnikach coraz częstszą̨ uprawę̨ odmian odpornych i tolerancyjnych na czynniki biotyczne i abiotyczne, będzie z kolei przedmiotem dyskusji podczas Forum Nasiennego.

Referaty w formie zdalnego webinarium

Podczas Konferencji pracownicy instytutów naukowych, uczelni wyższych, Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ośrodków doradztwa rolniczego oraz firm fitofarmaceutycznych pracujących dla nauki i rolnictwa wygłoszą̨ referaty oraz zaprezentują̨ postery.

Rolnicy czekają na nowe środki ochrony roślin

Konferencja Ochrony Roślin – 61. Sesja Naukowa IOR – PIB będzie doskonałą okazją do zapoznania się̨ z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie zdrowia roślin, z aktualnymi problemami producentów rolnych, z czekającymi ich wyzwaniami, a także ze Strategiami Komisji Europejskiej. Konferencja stworzy także okazję do debaty nad obecną i przyszłą rolą Instytutu w kształtowaniu ochrony roślin w Polsce.

Wirtualne stoiska

Nowością jest to, że partnerzy Sesji zaprezentują swoje wirtualne stoiska – jedno z nich przygotowała Wielkopolska Izba Rolnicza. W Sesji uczestniczy również przedstawiciel WIR Paweł Dopierała. Zapraszamy do jego odwiedzenia!

Źródło: WIR Grzegorz Wysocki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here