Nowy podział środków PROW z maksymalną korzyścią dla rolnika!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał 30. czerwca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

\"\"

 

W działaniach „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” uchylono limity wojewódzkie do przyznania pomocy.

Czytaj także:
Nowe wymogi w zakresie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Dopłaty bezpośrednie bez poślizgu!

W działaniach „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” oraz „Odnowa i rozwój wsi” zaproponowano zmianę wysokości limitów do przyznania pomocy w poszczególnych kopertach wojewódzkich bez zmiany budżetu działania. Niewykorzystane przez niektóre województwa środki przesunięto do tych województw, które zgłosiły zapotrzebowanie.

W działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dokonano podziału na województwa kwoty 7 142 209 euro przeznaczonej na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich oraz kwoty 23 250 000 euro na pozostałe rodzaje operacji.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here