O hodowli rzepaku KWS

KWS jako niekwestionowany lider w dziedzinie hodowli i nasiennictwie posiada obecnie jeden z najnowocześniejszych programów hodowlanych odmian mieszańcowych rzepaku ozimego.

Dzięki modyfikacji klasycznego programu hodowli i wykorzystaniu najnowszych technik, np. linii podwójnych haploidów, analizy genomu, technologii genetycznej, identyfikacji DNA oraz wykorzystaniu markerów genetycznych, hodowcy KWS w znaczny sposób przyspieszyli okres oczekiwania na nowe odmiany.

Nowe odmiany stabilniej plonują w latach o zróżnicowanych warunkach uprawy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów jakościowych zbieranego surowca. Jakość surowca jest bardzo ważnym kryterium w hodowli KWS. Prace hodowlane prowadzone są m.in. w kierunku podniesienia zawartości tłuszczu w nasionach i obniżenia szkodliwych substancji antyżywieniowych – glukozynolanów.

Nowe odmiany rzepaku KWS charakteryzują się wysoką zawartością tłuszczu często przekraczającą 50% suchej masy nasion.

Duże zainteresowanie uprawą rzepaku, wzrost powierzchni tej uprawy, a w konsekwencji zbyt częste występowanie jej w płodozmianie, powodują coraz większe porażenie rzepaku patogenami chorobotwórczymi.

Niektóre z tych patogenów nie występowały wcześniej w naszych warunkach.

Podnoszenie odporności rzepaku na choroby grzybowe jest ważnym wyzwaniem dla hodowli KWS. Rozwój programów hodowli odpornościowej w KWS jest odpowiedzą na ten problem. Nowe odmiany coraz częściej wykazują podwyższoną odporność np. na suchą zgniliznę kapustnych czy zgniliznę twardzikową.
Oprócz plonu i jakości hodowcy z KWS szukają nowych linii hodowlanych, które charakteryzowałyby się interesującymi parametrami z punktu widzenia uprawy, jak np. dostosowanie rozwoju roślin do poszczególnych regionów uprawy (wczesność odmian), poprawienie witalności odmian przez zwiększenie zdolności regeneracyjnej, zimotrwałości i tolerancji na suszę. Wszystkie te cechy mają za zadanie znalezienie odmian najlepiej przystosowanych do danych warunków uprawy.

\"\"

 

NOWOŚCI ODMIANOWE RZEPAKÓW OZIMYCH KWS W SEZONIE 2011
W nadchodzącym sezonie uprawy rzepaku ozimego, oprócz odmian znanych i cenionych już na polskim rynku (DIGGER, REMY i TASSILO F1) firma KWS oferuje nowe odmiany, w pełni przystosowane do polskich warunków. Oto one:

SHERLOCK
– odmiana liniowa, zarejestrowania w Polsce w 2010, jako najwyżej plonująca odmiana – 109% wzorca. Potwierdziła swoją wysoka wartość również w następnym roku osiągając najwyższy plon – 107% wzorca. Należy ona do grupy odmian najwcześniejszych na naszym rynku, zarówno w rozwoju jesiennym jak też wiosennym. Wcześnie startuje po zimie, wcześnie kwitnie, wcześnie osiąga dojrzałość technologiczną. Jest odmianą dobrze zaolejononą, na poziomie 47-48% s.m. Posiada niską podatność na sucha zgniliznę kapustnych i jeszcze niższą na zgniliznę twardzikową. Przydatna jest na średnio zwięzłych stanowiskach, typowych do uprawy rzepaku.

TURAN F1 – odmiana mieszańcowa KWS zarejestrowana w Polsce w bieżącym roku. Posiada bardzo wysoki potencjał plonowania nasion – 115% wzorca oraz wysokie zaolejenie powyżej 47%, co razem daje bardzo wysoki poziom plonowania tłuszczu – 118% wzorca. Należy ona również do odmian wczesnych. Niska skłonność do wylegania i jeszcze niższa do wymarzania. Przydatna szczególnie przy opóźnionych siewach. Posiada niską podatność na suchą zgniliznę kapustnych i średnią na zgniliznę twardzikową. Odmiana przydatna do uprawy na glebach średnich.

HYBRIROCK F1 – odmiana mieszańcowa z nowego programu hodowlanego KWS. Zarejestrowana we Francji, w Polsce na trzecim roku doświadczeń rejestrowych COBORU. Poziom plonowania nasion – 115% wzorca, tłuszczu 116% wzorca. Zaolejenie na poziomie ponad 47% s.m. nasion. Szybki w rozwoju jesiennym. Nieco późniejszy w rozwoju wiosennym w stosunku do odmiany Turan. Stabilnie plonujący w różnych warunkach. Posiada niską tendencję do wymarzania i wylegania. Rośliny średnio wysokie. Niska podatność na suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową. Przydatny na większości stanowisk uprawy rzepaku, na glebach średnio zwięzłych.
 
Michał Grześkowiak
główny specjalista KWS ds rzepaku

KWS Polska Sp. z o.o.
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.: 602 414 914

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here