O kastracji prosiąt przed ukończeniem 7 dnia życia

W związku z trafiającymi do Głównego Lekarza Weterynarii informacjami dotyczącymi rozbieżności pomiędzy zapisami instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.420-46/2010 i przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczącymi możliwości wykonania kastracji prosiąt przed ukończeniem 7 dnia życia,GIW przekazał następuje informacje.

\"rolnictwo,

Ww. rozporządzenie implementuje do przepisów krajowych dyrektywę Rady 2008/120/WE, zgodnie z którą nie ma dolnego limitu wieku w przypadku kastracji prosiąt, natomiast warunkiem wykonania kastracji po 7 dniu życia jest zastosowanie długotrwałego znieczulenia. Powyższe ma odzwierciedlenie w wynikach projektu PIGCAS (tj. projektu obejmującego badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej w niemal wszystkich krajach europejskich dotyczących sposobu wykonywania kastracji prosiąt) z którego wynika, że w większości przypadków kastracja prosiąt w krajach Unii Europejskiej jest wykonywania do 7 dnia życia.

Czytaj także:
NIE dla obniżenia dopuszczalnego poziomu cynku w paszach dla świń
Coraz więcej szkód przez dziki. Resort środowiska chce zezwolić na większy odstrzał

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przepisy ww. rozporządzenia nie nakładają w zakresie wykonywania kastracji świń wymagań wyższych niż te określone przepisami Unii Europejskiej i nie zabraniają stosowania kastracji prosiąt przed ukończeniem przez nie 7 dnia życia. Stanowisko to jest zgodne z dotychczasową interpretacją przepisów stosowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, która ma odzwierciedlenie w instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.420-46/2010.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here