Od nowego roku będzie można oznaczać żywność jako „Produkt polski”

6 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Nowe przepisy pozwalają oznaczyć żywność jako "Produkt polski", pod warunkiem, że powstał on w Polsce w większości z rodzimych składników.

 

\"\"

 

Celem ustawy jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących dobrowolnego znakowania artykułów rolno-spożywczych informacją „Produkt polski” wraz z określeniem dodatkowo wzoru znaku graficznego możliwego do zastosowania przy wskazywaniu takiej informacji.

Oznakowanie artykułu będącego produktem nieprzetworzonym będzie mogło zawierać informację „Produkt polski”, jeżeli produkcja podstawowa tego produktu odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku:

  1. mięsa – jeżeli zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów i ubój odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso – jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa zawiera również warunki oznakowania artykułów rolno-spożywczych  będących produktem przetworzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. o rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. 

Artykuły rolno-spożywcze, które są oznakowane znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski” niezgodnym z wzorem określonym w przepisach wykonawczych do ustawy, mogą pozostawać w obrocie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Redakcja AgroNews,
fot.: pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here