Pieniądze na rolnictwo w rękach Trybunału Sprawiedliwości UE

Odnosząc się do wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie T-241/10 Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej, dotyczącego decyzji Komisji 2010/152/UE z dnia 11 marca 2010 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 63, s. 7) w części wyłączającej niektóre wydatki poniesione przez Polskę, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że obecnie trwa analiza tego wyroku pod kątem zasadności złożenia odwołania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

\"Pieniądze

 

Możliwość taką stwarza art. 256 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Czytaj: Pieniądze dla Polski wstrzymane. KE dopatrzyła się uchybień!

Odwołanie takie może zostać złożone w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o orzeczeniu i ograniczone jest do kwestii prawnych.

Podstawę prawną odwołania, zgodnie z art. 58 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, może stanowić:
1) brak właściwości Sądu Unii Europejskiej,
2) naruszenie procedury w postępowaniu przed Sądem Unii Europejskiej wpływające niekorzystnie na interesy wnoszącego odwołanie,
3) naruszenie prawa Unii przez Sąd Unii Europejskiej.

Jeżeli wyniki trwających obecnie analiz wskażą na zasadność złożenia odwołania, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi do Ministra Sprawa Zagranicznych z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu złożenie przez Rzeczpospolitą Polską odwołania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie T-241/10 Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here