Pierwsza weryfikacja technologii w Europie to polski sukces! Wielkopolska centrum ekoinnowacji

3 listopada bieżącego roku zakończył się z sukcesem proces weryfikacji  technologii BIOMASSER® firmy ASKET Roman Długi, potwierdzający innowacyjne i prośrodowiskowe parametry technologii.

 

\"rolnictwo\"

Świadectwo Weryfikacji ma numer VN20140001 a Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Oddział w Poznaniu jest pierwszą organizacją w Europie, która zakończyła proces. Duże słowa uznania należą się także zespołowi z Laboratorium Badawczego Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, który rzetelnie przeprowadził proces badawczy według wymagań proceduralnych EU ETV.

ETV to narzędzie rynkowe, którego zadaniem jest ułatwienie i przyspieszenie komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych. Polska technologia jest pierwszym rozwiązaniem w Europie, zweryfikowanym w ramach pilotażowego programu weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV).

Pierwszemu Świadectwu Weryfikacji nadano numer VN20140001, a jako pierwszą zweryfikowano technologię BIOMASSER® firmy ASKET Roman Długi. Technologia ta została sprawdzona w Jednostce Weryfikującej działającej w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Poznaniu. System ETV pozwala w sposób niezależny i bezstronny sprawdzić, czy parametry sprawności, deklarowane przez dostawcę nowatorskiej technologii środowiskowej, są zgodne z prawdą i poparte rzetelnymi danymi z badań.

Więcej  o Jednostce Weryfikującej można znaleźć na stronie:

http://www.itp.edu.pl/ a także www.etv-itp.edu.pl


WERYFIKACJA TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH UE ETV
– kliknij, by pobrać w pdf

 

\"rolnictwo,

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here