Pierwsze złoża jaj omacnicy prosowianki już są

W uprawach kukurydzy znaleziono pierwsze złoże jaj omacnicy prosowianki.

 

\"rolnictwo,
 

Jak wynika z sygnalizacji agrofagów prowadzonej w Nienadówce (woj. podkarpackie) przez Instytut Ochrony Roślin PIB dwa dni temu – 20 czerwca znaleziono pierwsze złoże jaj omacnicy prosowianki. Eksperci z IOR radzą wykonać pierwszą introdukcję kruszynka. Z obserwacji IOR wynika, że do pułapek świetlnych zaczyna stopniowo odławiać się coraz więcej motyli, zwłaszcza samic.

Omacnica to motyl, który daje się we znaki plantatorom kukurydzy. Jest zaliczana do najważniejszych szkodników tej uprawy.

Gąsienice bezpośrednio po wylęgu uszkadzają liście.

Uszkodzenie wiech skraca okres pylenia i redukuje ilość pyłku, co w połączeniu z poprzegryzanymi znamionami żeńskich kwiatów może skutkować nierównomiernym zaziarnieniem kolb i gorszym wypełnieniem ziarniaków.

Żerowanie gąsienic na wewnętrznych powierzchniach pochew liściowych powoduje stopniowe zasychanie, natomiast wgryzanie się do nerwu głównego prowadzi najczęściej do łamania się blaszki liściowej i jej stopniowego zasychania.

Jeżeli żerowanie gąsienic przypada w okresie rozwoju zawiązków kolb, wówczas ich uszkodzenie prowadzi najczęściej do całkowitego zniszczenia tych organów.

Po wylęgu część młodych gąsienic migruje również pod liście okrywowe kolb, gdzie wyjadają tkanki z ich wewnętrznych powierzchni. Powoduje to tzw. bielenie kolb oraz przedwczesne zasychanie.

Po okresie żerowania wstępnego, który trwa 2–3 tygodnie od wylęgu, gąsienice rozpoczynają wgryzać się do łodyg oraz kolb (ziarniaków). W łodygach odżywiają się rdzeniem, wygryzając w nim liczne kanały i komory. W miejscu silnego uszkodzenia dochodzi do łamania się łodyg zarówno powyżej jak i poniżej miejsca osadzenia kolby.

W kolbach gąsienice odżywiają się początkowo miękkimi ziarniakami, lecz gdy ulegną stwardnieniu wgryzają się do osadki. Obok bezpośredniego wyjadania ziarna mogą podgryzać kolby u nasady. Prowadzi to do zwisania i opadania kolb na glebę.

Czytaj także:
Chemiczna ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką – zalecenia na 2015 rok

Dodatkowe straty w plonach kukurydzy powstają wskutek porażania uszkodzonych tkanek przez grzyby, bakterie i wirusy, będące sprawcami wielu groźnych chorób kukurydzy. Szczególnie niebezpieczne są: fuzarioza kolb oraz zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi, których sprawcy (głównie grzyby z rodzaju Fusarium) mogą wytwarzać i kumulować w roślinach niebezpieczne mikotoksyny.

Do zwalczania tych szkodników można zastosować m.in.
 

  Arkan 050 CS
  Karate 2,5 WG
  Karate Zeon 050 CS
  LambdaCe 050 CS
  Proteus 110 OD
  Rumo 30 WG
  Sakarb 30 WG
  Sparviero
  Steward 30 WG
  Wojownik 050 CS
   

   

Mały kruszynek wielkim sprzymierzeńcem
Plantatorzy kukurydzy coraz chętniej sięgają po kruszynka w ochronie kukurydzy przed omacnicą prosowianką. Takie rozwiązanie to świetny przykład dobrych praktyk stosowania metod biologicznych w integrowanej ochronie roślin.

Kruszynek to błonkówka z rodzaju Trichogramma. Jego larwy rozwijają się w jajach motyli. Introdukcja kruszynka na polach kukurydzy polega na wprowadzeniu go poprzez samodzielne zawieszenie kartonowych zawieszek zawierających owada na kukurydzy.
 
oprac. K. Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr/David Short

Źródło: IOR, Bayer CropScience

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here