Ploniarka atakuje kukurydzę

W całej Polsce na plantacjach kukurydzy pojawiła się ploniarka zbożówka.

\"rolnictwo,

 

Ploniarka zbożówka to jeden z głównych wrogów kukurydzy. Masowy wylęg tego szkodnika następuje najczęściej po stosunkowo chłodnych wiosnach.

Szkodnik ten daje trzy pokolenia w roku, z czego najbardziej szkodliwe dla kukurydzy jest pierwsze pokolenie.

Zimują larwy w roślinach zbóż ozimych, samosiewów i traw. Muchówki wylatują w kwietniu i w maju. Jaja składają na siewkach roślin kukurydzy – w fazie od pierwszego do drugiego liścia. Najczęściej znaleźć je można na koleoptylach oraz na zawiązkach łodyg, tuż nad glebą – wyjaśnia PIORiN.

Po 7-14 dniach, w fazie rozwijania się trzeciego liścia, wylęgają się larwy. Larwy ploniarki wgryzają się do wnętrza tkanek, gdzie uszkadzają formujące się blaszki liściowe. Tworzą rzędy dziur na liściach, a uszkodzone nerwy rośliny żółkną. Poza tym larwy uszkadzają stożek. A to może doprowadzić do karłowacenia, wybijania kilku pędów bocznych, a nawet obumarcia rośliny.

Kiedy pryskać?

Stwierdzenie 5 lub więcej jaj na 10 roślinach kukurydzy jest sygnałem do wykonania zbiegu zwalczającego. Termin zabiegu przypada na ogół w okresie rozwijania przez rośliny trzeciego liścia (najpóźniej, gdy długość blaszki trzeciego liścia będzie równa długości drugiego liścia). W rejonach corocznego silnego występowania ploniarki zbożówki zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w powyższym terminie bez prowadzenia analiz na obecność jaj.

Czym pryskać?

Ochrona chemiczna przed szkodnikami w ostatnich lata uległa znacznemu ograniczeniu wskutek wycofania niektórych substancji czynnych z użycia (np. imidachloprydu).
Do walki z tym szkodnikiem można zastosować mieszanę tiachloprydu i deltametryny Proteus 110 OD.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. prof. Paweł K. Bereś, IOR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here