Po 7 miesiącach sezonu Polska przekracza kwotę o prawie 9 proc.

Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia do końca października 2014 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 6,3 mln ton mleka, czyli o 6,57% więcej niż w analogicznym przedziale czasowym ubiegłego roku.
 

\"rolnictwo,
 

Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 7 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 (kwiecień/marzec) wyniósł ok. 64,56%, natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na po-ziomie 63,98%. W dziesiątym miesiącu 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 870,9 mln kg mleka, czyli o 1,08% mniej niż miesiąc wcześniej i o 5,5% więcej niż przed rokiem. Szacunkowy przydział kwoty dostaw hurtowych na 7 miesięcy sezonu 2014/2015 to 5,78 mln ton (przy założeniu, że udział sprzedaży bezpośredniej w kwocie ogółem będzie wynosił tak jak przed rokiem 1,4519%), zatem obecnie limit przekroczony jest o ok. 8,98%.

Czytaj także:
Ile rolnicy zapłacą za przekroczenie kwot mlecznych?
Mleczna pikieta na ulicach Warszawy. Hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka mają dość

Widoczne jest zatem pewne wyhamowanie wzrostu wielkości dostaw. Warwo przypomnieć, że jeszcze w okresie kwiecień – lipiec 2014 notowane było niemal 17% przekroczenie kwoty przy powyższych założeniach. Według szacunków analityków ARR, jeśli dynamika skupu mleka będzie utrzymywała się na porównywalnym poziomie, może dojść do przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw o ponad 8% w roku kwotowym 2014/15, co skutkowałoby konsekwencjami w postaci konieczności uiszczenia opłaty wyrównawczej w znacznie wyższej wysokości, niż jest to prognozowane na rok kwotowy 2013/2014. W Polsce produkcją mleka zajmuje się 144 tys. gospodarstw rolnych, czyli ok. 500 tys. osób. Obecnie szacuje się, że kary za bieżący sezon (2014/2015) mogą wynieść od 800 mln do 1 mld PLN.

Kwota krajowa przysługująca Polsce na sezon 2014/2015 wynosi 10,0558 mln ton i jest dzielona na dostawy hurtowe i sprzedaż bezpośrednią. Bieżący sezon jest ostatnim, kiedy obowiązują unijne limity produkcyjne.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/panafotkas

Źródło: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here