Po ile ziemniaki?

Sezon 2013/14 zakończył się w krajach Europy Zachodniej bardzo niskim poziomem cen!

W Belgii w drugiej połowie czerwca ceny ziemniaków najpopularniejszej w tym kraju odmiany Bintje wynosiły zaledwie 50 euro/t, wobec 350 euro/t w analogicznym okresie 2013 r., ale i tak były wyższe niż w czerwcu 2012 r., gdy spadły poniżej 30 euro/t – podaje Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Pierwsze wykopki ziemniaków wczesnych w Belgii zwykle mają miejsce w początkach lipca, a w tym roku, ze względu na przyspieszoną wegetację, ich dostawy na rynek rozpoczęły się już w końcu czerwca. Również w Holandii ceny ziemniaków jadalnych spadły do 50-70 euro/t. Jeszcze tańsze były bulwy z przeznaczeniem do przetwórstwa na frytki (45-55 euro/t ) i susze (20- 30 euro/t). W Europie Zachodniej przedmiotem obrotów handlowych są również ziemniaki z przeznaczeniem na spasanie, będące odpadem produkcyjnym. Ich ceny są bardzo niskie i zwykle nie przekraczają kilkudziesięciu euro/t.

W połowie czerwca 2014 r. ziemniaki te kosztowały 10-20 euro/t, podczas gdy w roku ubiegłym było to 20-40 euro/t. Większa podaż ziemniaków wczesnych na rynku niemieckim pojawiła się w pierwszym tygodniu czerwca. Ich ceny w połowie czerwca wynosiły ok. 285 euro/t i były o 60% niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku i o 28% niższe w porównaniu z czerwcem 2012 r. Na rynku niemieckim konkurują ziemniaki wczesne z importu, w tym głównie hiszpańskie, w cenie przekraczającej 300 euro/t.

 

\"\"

 

Ceny ziemniaków „starych” z przeznaczeniem do przetwórstwa, w zależności od landu wynosiły w tym czasie 60-100 euro/t. Zbiory ziemniaków wczesnych i bardzo wczesnych w bieżącym roku w Hiszpanii są większe o 8 9%. Ich ceny w pierwszej połowie czerwca ustabilizowały się na poziomie ok. 250 euro/t, a eksporterzy w krajach przeznaczenia uzyskiwali ceny o 20-30% wyższe.

Konkurencją dla ziemniaków wczesnych z południa Europy są dostawy z Izraela, w cenie 200-300 euro/t bulw. Według ocen przedstawicieli hiszpańskich organizacji producenckich jest to cena dumpingowa i stanowi nieuczciwą konkurencję. W połowie czerwca na polskim rynku skończyła się podaż młodych ziemniaków spod agrowłókniny, a ziemniaki z otwartego gruntu były jeszcze dość drobne. W związku z tym spadek cen ziemniaków młodych przejściowo wyhamował, gdyż popyt był wysoki, a podaż chwilowo zmalała.

W tym okresie ceny hurtowe ziemniaków młodych pakowanych w worki po 15 kg w województwie małopolskim i świętokrzyskim oraz wielkopolskim wynosiły 0,9-1,0 zł/kg. Nieco tańsza była oferta ziemniaków młodych w województwie łódzkim (0,7-0,9 zł/g). Wyższe poziomy ceny osiągały ziemniaki „młode” w województwie kujawsko-pomorskim (powyżej 1 zł/kg). W drugiej połowie czerwca na rynku można było jeszcze spotkać ofertę ziemniaków z ubiegłorocznych zbiorów, ale handel nimi był niewielki. W najbliższych tygodniach należy liczyć się z dalszym spadkiem cen ziemniaków, chociaż trudno w tym momencie przewidywać jego dynamikę, która będzie zależna od warunków pogodowych. Jeśli będą one sprzyjające, ceny będą dalej spadać.

O sytuacji podażowo-popytowej na krajowym rynku będą decydować zbiory ziemniaków z głównego zbioru, na które trzeba jeszcze poczekać około dwóch miesięcy. Uwarunkowania zewnętrzne (przewidywane wysokie zbiory ziemniaków w krajach UE) będą wywierać dodatkową presję na ceny, które w bieżącym sezonie będą przypuszczalnie znacząco niższe niż w sezonie 2013/14. Polski import ziemniaków w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. wyniósł 80,4 tys. ton, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to jedynie 32,9 tys. ton.

 

\"\"

 

Głównymi dostawcami ziemniaków na polski rynek były: Niemcy (21,0 tys. ton), Francja (12,0 tys. ton), Wielka Brytania (9,2 tys. ton), Holandia (18,4 tys. ton) i Belgia (8,6 tys. ton). Import wczesnych ziemniaków z Cypru wyniósł 3,3 tys. ton, z Grecji 2,4 tys. ton, a z Hiszpanii 2,0 tys. ton.

Polski eksport ziemniaków w tym okresie wyniósł 19,0 tys. ton, wobec 25,4 tys. ton w okresie styczeń-kwiecień 2013 r. Największymi odbiorcami polskich ziemniaków były kraje WNP (ok. 78% całego eksportu).

Mimo nadal obowiązującego zakazu eksportu ziemniaków jadalnych do Rosji, w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. do tego kraju sprzedano 2,2 tys. ton sadzeniaków.

Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu   
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here