Podsumowanie posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi!

23 października br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1698 i 1814). W czasie drugiego czytania zgłoszono 6 poprawek.
 

 

\"\"

 

Komisja wnosi o ich przyjęcie. Poprawki miały na celu m.in. wprowadzenie możliwości opracowania i wdrożenia programu zwalczania innych chorób zakaźnych zwierząt niż te, o których mowa w dotychczasowych przepisach oraz doprecyzowanie zasad, na jakich Główny Lekarz Weterynarii występuje do Komisji Europejskiej o uznanie Polski lub regionu na jej terenie za wolny od danej choroby zakaźnej zwierząt.
 
Ponadto, Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779). Po przeprowadzonej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Jednocześnie Komisja wnioskuje o:

·    zwiększenie wydatków o kwotę 21.500 tys. zł w części 85 – Budżety wojewodów ogółem, rozdział 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z przeznaczeniem na wojewódzkie Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa w podziale na województwa. Jako źródło finansowania powyższych wydatków Komisja wskazuje odpowiednie zmniejszenie środków zaplanowanych w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich;

·    zwiększenie wydatków o kwotę 18.000 tys. zł. w części 85 – Budżety wojewodów ogółem, rozdział 01009, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla spółek wodnych w podziale na województwa. Jako źródło finansowania powyższych wydatków Komisja wskazuje odpowiednie zmniejszenie środków zaplanowanych w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowaniem projektów realizowanych z udziałem środków europejskich;

·    zwiększenie wydatków o kwotę 120.000 tys. zł. w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego. Jako źródło finansowania powyższych wydatków Komisja wskazuje odpowiednie zmniejszenie środków zaplanowanych w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, rozdz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;

·    zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 tys. zł. w części 85 – Budżety wojewodów ogółem, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, z przeznaczeniem na wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w podziale na województwa. Jako źródło finansowania powyższych wydatków Komisja wskazuje odpowiednie zmniejszenie środków zaplanowanych w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
 
Upoważniono posła Henryka Kowalczyka (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pakietu legislacyjnego dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.

Radca generalny w MRiRW – Zofia Krzyżanowska poinformowała, że prace nad ramami prawnymi reformy WPR trwały od końca 2011 roku. W Radzie  prowadziły je kolejne prezydencje. Rada i Parlament Europejski przyjęły swoje stanowiska w marcu 2013 r., w których znacznie zostały zmienione propozycje KE. Zmiany te generalnie uwzględniały polskie postulaty, np. przedłużenie systemu SAPS, uproszczenie zazielenienia.

Czytaj także:
Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych z podpisem prezydenta!
30 dni roboczych na złożenie wniosku przez poszkodowanych przez klęski żywiołowe!
Ankieta monitorująca obowiązkiem młodego rolnika!

Negocjacje nad reformą WPR były uzależnione od tempa prac nad wieloletnimi ramami finansowymi (WRF). Konkluzje w sprawie WRF przyjęte przez Radę Europejską w lutym br. zadecydowały nie tylko o wielkości środków przyszłego budżetu, ale również o istotnych kwestiach technicznych dotyczących WPR. Obecnie w KE trwają prace nad rozwiązaniami, jakie będą obowiązywały do 2020 r., oraz prace nad aktami wykonawczymi i delegowanymi.

Równoległe trwają prace nad przepisami przejściowymi, jakie będą obowiązywały w 2014 r. Przewiduje się, że proces ten zostanie  zakończony w grudniu br. W kraju trwają prace nad Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego ostateczny kształt  zależeć będzie od przyjętych rozwiązań unijnych.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowego systemu zdrowia roślin w UE.

Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW – Małgorzata Surawska poinformowała, że ocena regulacji prawnych dotyczących zdrowia roślin, obowiązujących od 2000 roku, wykazała potrzebę ich nowelizacji oraz uwzględnienia nowych zagrożeń oddziałujących na rolnictwo i obszary leśne. Stąd powstał wniosek KE dotyczący rozporządzenia w sprawie środków  ochronnych przeciwko agrofagom roślin COM(2013)267.

Regulacje projektowanego rozporządzenia mają na celu ograniczenie zagrożeń fitosanitarnych związanych z obrotem międzynarodowym materiałami pochodzenia roślinnego. Rząd RP popiera inicjatywę KE. Wejście w życie rozporządzenia spowoduje konieczność zmiany ustawy o ochronie roślin.

Źródło :  Sejm RP,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,882ObserwującyObserwuj
5,380SubskrybującySubskrybuj

MRiRW nie przewiduje dalszej pomocy rolnikom poszkodowanych przez Covid-19

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przewiduje kontynuacji programów pomocowych dla rolników poszkodowanych przez Covid-19. Pomoc, którą rolnicy otrzymali w ubiegłym roku była jednorazowa. Zarząd...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE