Polak nowym przewodniczącym grupy roboczej Copa-Cogeca \”Promocja produktów rolnych\”

Copa-Cogeca wybrała nowego przewodniczącego grupy roboczej "Promocja produktów rolnych" i apeluje do Komisji Europejskiej o przyjęcie wniosków ustawodawczych w sprawie reformy unijnej polityki promocji.

 

\"\"

 

Grupa robocza "Promocja produktów rolnych" Copa-Cogeca wybrała Jerzego Wierzbickiego na stanowisko przewodniczącego. Zachęcał on Komisję Europejską do jak najszybszej publikacji wniosków ustawodawczych w sprawie unijnej polityki promocji. W ubiegłym roku Komisja Europejska przedstawiła komunikat w tym temacie.

P. Wierzbicki przeanalizuje możliwości wzmocnienia promocji europejskich produktów rolnych na rynku wewnętrznym i rozwijających się rynkach światowych, w ramach nowej polityki.

Czytaj także:
Świnia wietnamska- idealna w agroturystyce
Czy produkcja kukurydzy na kiszonkę się opłaca?
Awantura o cukier

Omawiając główne elementy, które powinny znaleźć się we wnioskach ustawodawczych, p. Wierzbicki powiedział: "W kontekście wyzwań przed jakimi stają rolnicy, potrzebujemy silnej polityki pozwalającej na promocję produktów rolnych na rynku wewnętrznym i rynkach rozwijających się, jak Chiny czy Indie. Polityka promocji odgrywa ważną rolę, zapewniając rozpoznawalność unijnych produktów w Europie i na świecie. Ze względu na znaczne zróżnicowanie europejskiej produkcji potrzebujemy elastycznych programów obejmujących jak najwięcej produktów".

"Europejscy producenci i spółdzielnie stworzyły wiele znaków towarowych, które pozwalają im na zwiększenie wartości produkcji. W celu zwiększenia synergii trzeba ułatwić możliwość łączenia działań UE, krajowych i prywatnych. Należy również uelastycznić zasady obejmujące promocję pochodzenia produktów. Należy ograniczyć listę produktów objętych unijnym systemem promocji do produktów rolnych i produktów objętych unijnymi przepisami jakości.

Równocześnie trzeba aktualizować wykaz produktów kwalifikujących się do wsparcia z tytułu promocji, tak by odzwierciedlał on potrzeby sektorów i oczekiwania konsumentów", dodał:  "Co więcej, dobrze byłoby uprościć procedury administracyjne i wprowadzić jasny rozdział zadań między Komisją a władzami krajowymi – jest to jeden z głównych postulatów Copa-Cogeca.

Wymagania administracyjne związane ze zgłaszaniem propozycji programów i ich wdrażaniem są obecnie nadmiernie złożone i czasochłonne, co często prowadzi do niewystarczającego wykorzystania programów promocyjnych. Uproszczone instrumenty będą bardziej atrakcyjne dla podmiotów. Trzeba stworzyć europejską platformę wymiany dobrych praktyk w celu promowania synergii pomiędzy państwami członkowskimi i/lub sektorem prywatnym.

Platforma ta mogłaby być użyteczna w rozwiązywaniu problemów oraz ułatwiłaby przepływ informacji oraz koordynację działań promocyjnych na rynkach wewnętrznych i zewnętrznych. Po tym jak osiągnięto porozumienie odnośnie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR), Komisja powinna przyjąć nowe wnioski ustawodawcze, które uzupełnią reformę, gdyż potrzebujemy lepiej ukształtowanych i skuteczniejszych instrumentów promocji europejskich produktów, które będą korzystne dla rolników i spółdzielni, pozwalając im na wzmocnienie ich pozycji i uzyskanie wyższych przychodów z rynku", podsumował.

P. Wierzbicki należy do Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz jest członkiem grupy roboczej ds. PROW 2020, powołanej przez polskiego ministra rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, która zajmuje się głównie systemami jakości, promocją, przepływem wiedzy i współpracą. Jest inicjatorem prac i współautorem systemu jakości mięsa wołowego Quality Meat Program. Jest to pierwszy w Polsce system zapewniania jakości w sektorze mięsa czerwonego.

Ponadto, wybrano p. Ciambriello z Włoch na stanowisko wiceprzewodniczącego grupy roboczej. Od 2005 r. pracuje w Fedagri Confcooperative. Udziela technicznego wsparcia spółdzielniom. Pomógł utworzyć ponad 40 projektów w zakresie promocji wina w krajach spoza Unii (Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Singapur, Rosja), które zostało wyprodukowane przez spółdzielnie, w ramach rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku (WOR) wina. Jest również członkiem rady mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w ICE – włoskiej agencji promocji handlu – gdzie reprezentuje Zrzeszenie Spółdzielni Włoskich.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: COPA-COGECA
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here