Polscy rolnicy przeciwni cięciom wydatków na WPR

  Krajowa Rada Izb Rolniczych na konferencji zorganizowanej we wtorek w Brukseli sprzeciwiła się planowanym cięciom wydatków na unijne rolnictwo. Stanowisko to poparły także organizacje rolnicze Copa i Cogeca.

  Zdaniem polskiego samorządu rolniczego uszczuplenie budżetu Wspólnej Polityki Rolnej nie pozwoli na realizację celów środowiskowych UE ani na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla coraz większej liczby ludności. Zaprezentowane podczas konferencji w Brukseli stanowisko KRIR dotyczące projektu wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 przekazane zostało do Komisji Europejskiej, Rady UE, Parlamentu Europejskiego oraz prezydencji bułgarskiej i austriackiej.

  KRIR podkreśla, że „podjęcie działań związanych z nowymi wyzwaniami nie może być realizowane kosztem zmniejszania nakładów finansowych na WPR”.

  – W ciągu ostatnich 20 lat roczne nominalne wydatki na WPR w skali Wspólnoty wzrosły zaledwie o blisko 50 proc. (z 42 do 60 mld euro), podczas gdy liczba krajów członkowskich zwiększyła się prawie dwukrotnie (z 15 do 28) i jednocześnie zanotowano stały, niemal dwukrotny, spadek udziału wydatków na WPR w relacji do PKB wytwarzanego łącznie przez kraje członkowskie UE (z około 0,60 proc. do 0,32 proc.) – wylicza Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

  Coap i Cogeca także przeciwko

  Ze stanowiskiem polskich przedstawicieli rolników zgadzają się także organizacje Copa i Cogeca.

  Odrzucamy wszelkie propozycje obcięcia wydatków na WPR w przyszłym budżecie UE. Dochody rolników już wynoszą 40 proc. średnich zarobków w UE, a w ciągu ostatnich czterech lat spadły o 20 proc. Cięcia budżetowe zagrażają nie tylko utrzymaniu rodzin rolniczych i znacznej części unijnych obszarów wiejskich, lecz również osiągnięciu celów środowiskowych i społecznych UE – powiedział sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen, odnosząc się do stanowiska KRIR.

  Poza Polską, także przedstawiciele rolników z innych krajów apelują o niezmniejszanie wydatków na rolnictwo, m.in. Szwecja i Dania.

  Potrzebujemy silnego budżetu na rolnictwo, by europejscy rolnicy mogli dostarczać naszym konsumentom żywność po przystępnych cenach, jednocześnie spełniając ambitne wymogi społeczne dotyczące sposobu produkcji żywności, związane ze środowiskiem, zmianami klimatu i dobrostanem zwierząt – uważają przewodniczący Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i Żywności, Martin Merrild i przewodniczący Szwedzkiego Związku Rolników, Palle Borgstromem.

  Większe cięcia w wydatkach na rolnictwo

  Jak informuje Euractiv.pl, na poniedziałkowym posiedzeniu Rady UE ds. Ogólnych polski minister ds. europejskich Konrad Szymański zauważył, że cięcia we wspólnej polityce rolnej i polityce spójności byłyby znacznie większe od tych, które zakłada Komisja Europejska. W projekcie KE w wartościach nominalnych mają one ograniczyć się do 5 proc. w rolnictwie i 7 proc. w polityce spójności. Tymczasem w ocenie wiceszefa MSZ w wartościach realnych będą to cięcia rzędu 10 i 15 proc., a w przypadku niektórych państw członkowskich nawet powyżej 30 proc. w polityce spójności.

  Kamila Szałaj, fot.KRIR

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here