Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” zarejestrowane!

W nawiązaniu do wcześniejszych doniesień dotyczących propagowania zasad rolnictwa zrównoważonego przez grupę firm żywnościowego łańcucha dostaw informujemy, że w dniu 2 czerwca br. zostało zarejestrowane Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

 

\"\"

 


Założycielami Stowarzyszenia „ASAP”  są osoby związane z szeroko rozumianym rynkiem rolnym, które jako cel działalności przyjęły wspieranie  rozwoju  rolnictwa zrównoważonego w Polsce poprzez praktyczne stosowanie zasad tej formy gospodarowania w wybranych gospodarstwach rolnych.

Członkowie Stowarzyszenia „ASAP”  wierzą w możliwość długotrwałego rozwoju produkcji rolnej w oparciu o poszanowanie wszelkich zasobów środowiska naturalnego, sprzyjanie rozwojowi lokalnych społeczności i gwarantującego rolnikowi godziwy zysk.  Chcieliby stać się trwałym źródłem wiedzy  o zasadach rolnictwa zrównoważonego.

Zaproszenie do współpracy przyjęło już  wiele osób, firm, organizacji branży rolnej, jak też blisko czterdziestu rolników, którzy chcą rozwijać  zasady rolnictwa zrównoważonego w swoich gospodarstwach.

Przypomnijmy,  że  rolnictwo zrównoważone opiera się na trzech filarach tj. godziwy zysk rolnika, ochrona naturalnych zasobów Ziemi i zabezpieczenie potrzeb Społeczeństwa. Wyzwania jakie stoją przed nami w zaopatrzeniu w żywność powodują konieczność weryfikacji wielu metod produkcji rolnej jakie obowiązywały w XX wieku. Dużą rolę odgrywa tu świadomość konsumentów żywności zwracających coraz większą uwagę na sposób jej produkcji .

Czytaj także:
Bezpieczna praca w rolnictwie w wyobrażeniu dzieci
Polska wieś się wzbogaciła, a wszystko dzięki WPR!
Uwaga plantatorzy buraków cukrowych!

Staje się to jedną z ważniejszych determinant wyborów konsumenckich. Unia Europejska , w tym Polska realizując zrównoważony  rozwój swych społeczeństw stawia coraz bardziej ambitne cele, również przed gospodarką rolną.
Jak wykazują rozliczne przykłady realizacja  zasad rolnictwa zrównoważonego  może być  korzystna dla wszystkich uczestników rynku rolnego.

Uczestnicy Stowarzyszenia „ASAP” serdecznie zapraszają do współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem rolnictwa zrównoważonego w Polsce.

 Źródło: ASAP,
Redakcja AgroNews, fot: sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here