Pomoc po wymarznięciach? Nie dla wszystkich

Miliony hektarów zbóż nadają się jedynie do zaorania. To wynik przemarznięć ozimin.

\"\"
 

Jak informuje TVP Info, "Przyjęty przez rząd program pomocy dla rolników i producentów rolnych, da im szansę na częściowe pokrycie strat powstałych w wyniku złego przezimowania. Wszyscy poszkodowani mogą liczyć na udzielanie pomocy na ponowne obsianie powierzchni upraw. Okazało się jednak, że ze wsparcia na odtworzenie produkcji będą mogli, w pełnym zakresie, skorzystać tylko rolnicy ubezpieczający swoje uprawy.

Komisje szacujące straty po ujemnych skutkach przezimowania intensywnie pracują w terenie. Na Kujawach i Pomorzu wymarzło prawdopodobnie ponad 90% ozimin. Większość upraw gospodarze musieli po prostu zaorać. W tym regionie powołano już 128 komisji szacujących straty. Najwięcej szkód zgłosili rolnicy z powiatów m.in. aleksandrowskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, mogileńskiego oraz inowrocławskiego. Wszyscy czekają na pomoc.

– Jak żyć? Co dalej? Skąd brać pieniądze na przetrwanie? Z czego spłacimy kredyty zaciągniete po ubiegłorocznych klęskach? – pytają zatroskani rolnicy, tacy jak Kazimierz Jędrasik ze Ściborza (gmina Rojewo).

Dlatego rolnicy z Kujaw i Pomorza, którzy niedawno okupowali przez trzynaście dni Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, by wywalczyć m.in. ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w ich regionie, z ulgą przyjęli informację o rządowej pomocy dla poszkodowanych. Dziś jednak są zaskoczeni. Po konferencji w Ministerstwie Rolnictwa, okazało się, że na równe wsparcie, nie mogą liczyć wszyscy.

– Przyjęty przez rząd program da rolnikom szansę na częściowe zniwelowanie strat powstałych w wyniku złego przezimowania. Wszyscy poszkodowani mogą liczyć na udzielanie pomocy na ponowne obsianie powierzchni upraw w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Natomiast ze wsparcia na odtworzenie produkcji będą mogli, w pełnym zakresie, skorzystać tylko rolnicy ubezpieczający swoje uprawy – poinformował Marek Sawicki.

Wśród rolników zawrzało. Nie mogą pojąć dlaczego muszą mieć ubezpieczenie w dniu zaistnienia szkody, aby otrzymać pomoc po wymarznięciach. Ministerstwo powołuje się na wymogi Unii Europejskiej. Gospodarze wskazują jednak, że nie do końca słusznie i zapowiadają, że będą walczyć o wyjaśnienie tej sprawy.

Wysokość pomocy na ponowne obsianie to 100 zł na każdy hektar powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych plantacji nasiennych, wymagający ponownego obsiania. Obszar ten ustalany będzie przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie złożonego przez rolnika wniosku.

Inne formy wsparcia proponowane rolnikom to stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy, na indywidualny wniosek rolnika, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy mogą także skorzystać z możliwość odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu, a także umarzania raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Gospodarze mogą się także ubiegać o ulgę w podatku rolnym za 2012 rok. Ale i tu sprawa jest niewesoła. Wielu samorządowców już teraz zapowiada, że na umorzenie podatków gmin po prostu nie stać. Według wójt Lniana, Zofii Topolińskiej, doprowadzi to do zwiększenia budżetowej dziury.

– Mamy milion czterysta tysięcy złotych deficytu. Czy powinniśmy go jeszcze zwiększać? Czym te straty pokryjemy? – stawia pytania, na które na razie nie ma odpowiedzi.

Aby uzyskać pomoc na przesianie upraw ozimych należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagającej ponownego obsiewu, potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę lub kopię protokołu z oszacowania strat. Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc do 1 czerwca 2012 roku. W przypadku tej pomocy nie ma warunku ubezpieczenia 50 proc. upraw i progu 30 proc. szkód w całym gospodarstwie rolnym."

Źródło: Maria Sikorska, TVP Bydgoszcz, „Agroregion”, TVP Info, www.tvp.info, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here