Pomoc rolnikom dotkniętym skutkami koronawirusa. Dyskusja ministrów rolnictwa

Ministrowie rolnictwa i rybołówstwa krajów UE odbyli dyskusję na temat wpływu pandemii COVID-19 na sektory: rolny i rybołówstwa. Dyskusja odbywała się w formie wideokonferencji. Uczestnicy spotkania podkreślili wagę  solidarności europejskiej oraz wspólnej walki z wyzwaniami spowodowanymi obecną sytuacją. Zwrócili szczególną uwagę na konieczność zachowania wspólnego rynku, a w tym kontekście szczególnie swobodnego przepływu towarów, aby … Czytaj dalej Pomoc rolnikom dotkniętym skutkami koronawirusa. Dyskusja ministrów rolnictwa